Konsulent giver status på græsukrudt: Her er de fem vigtigste tiltag

Konsulent Helle Elander Bundgaard fra Velas giver indblik i fem tiltag, som er de mest aktuelle i kampen mod at græsukrudt breder sig.

Græsukrudt er et stigende problem på mange danske bedrifter, og både landmænd og konsulenter arbejder ihærdigt med tiltag, der kan give kontrol over plagen.
 
Hos Velas er planteavlskonsulent Helle Bundgaard Elander en af de rådgivere, som har fingeren dybt begravet i værktøjskassen, når det gælder bekæmpelse af græsukrudt. 
 
Den fynske konsulent giver nedenfor en status på de vigtigste tiltag, som landmændene pt. bliver anbefalet at sætte i værk.

SEN SÅNING AF VINTERSÆD

Vi dyrker stadig rigtig meget vintersæd i Danmark, trods regler der skal begrænse et ensidigt afgrødevalg.

Hyppig dyrkning af vintersæd er medvirkende til at opformere græsukrudt, men det kan man reparere lidt på ved at så vintersæden sent.
 
Hvis vintersæden sås omkring 20.-25 september eller senere, helt frem til cirka 25. oktober, vil det medføre en god og sikker reduktion af bestanden af græsukrudt, uden at udbyttet falder i vintersæden.

For hver 14. dag at såningen udsættes fra d. 20. september, vil fremspiringen af græsukrudt blive halveret. Samtidig gælder også, at der sættes større og større krav til såbedet. 
 
Sen såning alene bør være tilstrækkeligt til at stoppe opformering af de værste problemarter af græsukrudt - væselhale, ital. rajgræs og agerrævehale, hvis udbredelsen ikke har taget overhånd i marken. Hvis problemarten er væselhale, kan pløjning og sen såning af vintersæden i mange tilfælde løse problemet, såfremt det ikke har taget overhånd.
 
Sen såning er en praksis, som er nem at udføre, fordi kravet blot er at udsædsmængden øges, jo senere såningen sker.

Sen såning kræver også is i maven hos landmanden, for man øger selvfølgelig også risikoen for, at etablering af afgrøden så bliver mislykket i tilfælde af fx et vådt efterår. Det er dog langt fra alle landmænd, der har is i maven. Mange sår forsat tidligt i efteråret, så snart de kan lave et godt såbed.  

BRUG KEMIEN RIGTIGT

Matene Duo og Boxer er to gode, effektive midler mod græsukrudt i vintersæd i efteråret. Dem skal vi være glade for.
 
Sprøjtemidler er klart det billigste og nemmeste tiltag mod græsukrudt, og korrekt anvendt vil en sprøjtning forhindre opformering, såfremt græsukrudtet ikke er ude af kontrol på bedriften. 
 
Vær opmærksom på, at Boxer kan risikere at fordampe, hvis vejret er varmt. Bedste effekt opnås på fugtig jord og ved lav temperatur.
 
I vinterraps er det ekstremt vigtigt at få bekæmpet græsukrudt med Kerb, ellers kan der ske en voldsom opformering.  

SÆDSKIFTE UDEN PLØJNING OG VÅRSÆD

Hvis græsukrudtet har taget overhånd i hele eller dele af marken, skal skrappere tiltag i brug med sigte på at få frøpuljen i jorden reduceret . Dette er særligt møntet på italiensk rajgræs.
 
Et tiltag, der her kan tages i anvendelse, er at indføre et sædskifte uden pløjning i mindst fire år på problem-marken eller -delmarken. Dette kan fx være i form af to gange vårsæd samt vinterraps og vinterhvede. Hvis den forudgående pløjning bliver udført korrekt, vil et ital. græsfrø dø inden for fire år. 
 
Hvis problemarten er agerrævehale, som er en art med aggressiv fremspiring, og som især er et problem for frøavlere, er man rigtig godt hjulpet med at dyrke vårsæd tre år i træk.

STYRK AFGRØDENS KONKURRENCEEVNE

Det har også en effekt mod græsukrudt at styrke afgrødens konkurrenceevne.
 
Dette kan gøres ved at øge udsædsmængden i vintersæden, som vil betyde at græsukrudtet får vanskeligere ved at spire frem og vokse sig stort.
 
En anden praksis er at vælge en vårsædsart med god konkurrenceevne overfor græsukrudtet. Bedst konkurrenceevne har havre, derefter vårbyg og til sidst vårhvede. 

5 TRIN MOD ITAL. RAJGRÆS

Italiensk rajgræs er typisk den største udfordring på bedrifterne. Her er en mulighed at anvende en 5-trins strategi, som omfatter:
 

  • 1. Pløjning
  • 2. Dyrk derefter vårbyg i minimum to eller tre år i træk. Det vil reducere fremspiringen af ital. rajgræs til cirka en tiendedel i forhold til dyrkning af vintersæd
  • 3. Etabler et falsk såbed, og går alt vel med vejret vil fremspiret rajgræs gå til i stubben i august eller september.
  • 3.1 Et alternativ til falsk såbed, hvis det er nødvendigt at etablere efterafgrøde og efterfølgende så vårsæd, er at så en efterafgrøde efter høst med øget udsædsmængde (for at styrke konkurrencen mod græsukrudtet ), gerne med arten Strukturator, som konkurrerer godt.
  • 4. Sen såning af vintersæd
  • 5. Bekæmpelse af græsukrudt i efteråret med kemi

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.