Konsulent: Jævn pløjning giver ens optørring i foråret

Søren Holmgren, planteavlskonsulent i Østdansk Landboforening, giver gode aktuelle i fagmagasinet MARK. Læs alle tre plantekonsulenters tip i det nye nummer af MARK, der udkommer mandag 1. oktober

"Fra 1. oktober må JB 7-9 jorde vinterpløjes. 1. november må man starte på JB 5-6 samt JB 10-11, mens JB 1-4 først må jordbearbejdes fra 1. februar 2019.

Efterafgrødearealer må nedpløjes 3. november uanset bonitet," fortæller planteavlskonsulent Søren Holmgren fra Østdansk Landboforening.

»Ploven er et godt våben mod græsukrudt. Skal ploven bekæmpe græsukrudt, skal de øverste centimeter jord lægges ned i furebunden, og furene skal slutte sammen. Halmskrællere fordeler overjorden op ad nabofuren, og det giver mulighed for at græsfrø kan spire frem efter pløjning.

Selv om der findes mange forskellige muldpladeformer, er den gamle tommelfingerregel om, at dybden skal være 0,5-0,7 gange furebredden, stadig en god rettesnor.

Det vil sige, at en furebredde på 20 tommer kræver en dybde på mindst 25 cm for at få den optimale vending af jorden. Hvis man vælger 16 tommer, kan man nøjes med at pløje i 20 cm, hvilket for de fleste vil give et bedre resultat.

Husk at kørehastigheden skal være så lav, at forploven ikke smider jorden op ad nabofuren«, anbefaler Søren Holmgren.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.