Konsulent: Nedmuldet halm øger afgrødens vandforsyning dramatisk
Jordens indhold af organisk kulstof og mængden af regnorme er nogle af de vigtigste faktorer, hvis man vil sikre at planterne får den optimale vandforsyning, og man dermed har mulighed for at avle et godt udbytte. Det kræver dog, at halmen bliver i jorden, hvor den hører til.

Af Lars Bønløkke, planteavlskonsulent, lfb@centrovice.dk, tlf.6340 7123

Det er i dag kendt viden, at forsyningen af sol, næringstoffer og vand er de vigtigste faktorer, når man skal sikre afgrøderne en god vækst.

Den danske landbrugsjord er imidlertid meget varieret og spænder bredt fra rent sand til rå ler.

Disse jordtyper har naturligvis meget forskellige egenskaber og behov, men fælles for alle jorde er, at jordens kulstofindhold er afgørende for en lang række faktorer. Herunder struktur, iltindhold, dræningsevne og evnen til at hindre udtørring.   

Vigtigheden af kulstof i jorden har desværre været et overset emne i flere årtier og er først i de senere år kommet i fokus, hvor antallet af marker der tildeles husdyrgødning er faldet og problemerne begynder at vise sig.

Kulstoffet i jorden ”forbrænder”

Det er en naturlig del af kredsløbet, at jordens kulstof med tiden omdannes til CO2 i takt med at humus og afgrøderester omsættes.

Derudover øges frigivelsen af CO2 kraftigt, hver gang jorden bearbejdes og dermed iltes. Man kan sige, at der sker en ”forbrænding” af jordens kulstof.

For at vedligeholde den mængde kulstof der årligt forsvinder, kræver det minimum en tilførsel på 3-5 tonsorganisk materiale årligt pr. ha.

Jordens minearbejdere

Det organiske materiale, som vi tilfører i form af halm, gødning, efterafgrøder eller andet, er et vigtigt føde- og levegrundlag for regnorme, bakterier og svampe i jorden. Deres tilstedeværelse i jorden er absolut afgørende for planternes vækst og adgang til næringsstoffer i jorden.

Derudover er især regnormene vigtig for, hvor hurtigt regnvand ledes ned i jorden, og på den måde mindsker de risikoen for erosion og overfladeafstrømning.

Regnormenes afføring er desuden ikke kun rig på nærringsstoffer, men fungerer samtidig som en form for ”lim”, som er med til at binde jordens partikler sammen, og sammen med rodslim danne stabile jordaggregater.

Det hele hænger sammen

Når en jord er rig på organisk stof, er den også rig på dyreliv og stabile jordaggregater som tilsammen danner en godt jordstruktur.

En god jordstruktur indeholder en masse luftporer, som er dannet af det høje kulstofindhold og dyreliv. Disse luftporer kan indeholde vand, og jo flere porer der er i jorden, jo mere kan jorden absorbere og indeholde.

Betydning for afgrøderne

Ved at øge tilførslen af organisk stof vil det som nævnt ende med en jord, som er bedre til at indeholde vand og dermed er mere modstandsdygtig over for udtørring i perioder med manglende nedbør.

Mangler planten vand vil det resultere i tørkestress, og det giver naturligvis en svækket plante. Planter der er svækket er mere modtagelige for sygdomme og endda for tidlig modning.    

Figur 1. Vand absorberet i jorden afhængig af halmtilførsel, liter pr. min pr. kvadratmeter

Kilde: Roger Sylvester-Bradley, ADAS.


 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.