Konsulent: Træk bekæmpelsen lidt af chokoladeplet i hestebønner
Hestebønners blomster tiltrækker lus, både de store ærtebladlus og de sorte, kolonidannende bedebladlus, som alle kan overføre en virus.

Af Helle Bundgaard Elander, planteavlskonsulent, Centrovice

Hestebønnerne står langt de fleste steder flot i begyndende blomstring. Det summer af bier, som vil have den gode nektar.

Det er de tunge humlebier, som er de bedste bestøvere, da de kan sidde på blomsten og nå nektaren med deres lange tunge, mens de mindre honningbier ”snyder” og skærer hul i blomsten ved blomstens fæstningspunkt for at kunne nå nektaren.

Blomsterne tiltrækker også lus, både de store ærtebladlus og de sorte, kolonidannende bedebladlus.

Alle lus kan overføre en virus, som medfører dværgvækst (pea necrotic yellow dwarf virus). Denne virus, som kan minde om hvedens havrerødsot, medfører nødmodning og mindre bælgsætning i de angrebne pletter.

Lusene kan bekæmpes ved overskridelse af tærskelværdien på 10-15 procent planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Efter fuld bælglængde er bekæmpelse ikke længere aktuel.

Det anbefales at anvende 0,15-0,2 kg Pirimor pr ha, som kun tager bladlus. Pirimor må maks anvendes en gang pr. sæson.

En-to uger efter begyndende blomstring kan der begynde at optræde chokoladeplet i hestebønner.

Sygdommen kan behandles fra begynde angreb med 1-2 gange med 0,5 l Orius pr. ha med to-tre ugers mellemrum. Det er lidt svært, men det gælder om at trække 1. behandling så lang tid, som man tør og på konstateret angreb.

I de tidligere år har der været tendens til at køre lidt for tidligt, som ikke har givet et nettomerudbytte.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.