Kornhøst 2021 var den laveste i 10 år - bortset fra tørkeåret 18

Mange husker nok årets høst som skuffende. Men det var faktisk ikke så slemt. De fleste hektarudbytter ligger i år omkring normalniveauet - med vintersæd lidt over og vårsæd lidt under.

8,76 mio ton. Så stor har den samlede danske kornhøst været i 2021 ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse.

Det er ikke overraskende noget mindre end de sidste to år, som begge var gode høstår med 9,58 mio. ton i 2020 og 9,63 mio. ton i 2019. Og der er langt op til rekordårene 2009, 2015 og 2017, der alle nåede op på hele 10 mio. ton.

Årets høst er også seks pct. mindre end de sidste 10 års gennemsnitshøst (2011-2020), der ligger på 9,2 mio. ton. Det er den laveste høst siden 2010 (8,7 mio. ton). Altså når vi ser bort fra det meget atypiske tørkeår 2018, der endte helt nede på 7,0 mio ton korn.

Hektarudbytter skuffede

En af grundene til, at den samlede produktion i 2021 ligger så langt under de to sidste år, er meget dårligere hektarudbytter i de fleste afgrøder. Her bød 2020 og 2019 på rigtig gode hektarudbytter.

Men faktisk er årets hektarudbytter ikke så ringe endda. De fleste afgrøder ligger tæt på de sidste 10 års gennemsnitsudbytte (normaludbytte). Dog skal man huske, at tørkeåret 2018 selvfølgelig trækker gennemsnittet ned.

Vinterhvede gav et lidt større udbytte i 2021 end normalt - på 78 hkg pr. ha mod 76 hkg i snit. Også vinterbyg, rug, majs til modenhed og især triticale lå i år over normaludbyttet. Til gengæld gav vårbyg lidt mindre end normalt med 55 hkg mod normalt 56 hkg pr. ha. Det samme gjorde havre og vårhvede.

Mindre vintersædsareal

Det samlede areal med korn faldt lidt i år fra 1.367.000 ha i 2020 til 1.360.000 ha i 2021.

Vårbyg blev arealmæssigt den største afgrøde i 2021 og udgjorde 40 pct. af det samlede kornareal, hvilket er noget over normalen. Derefter kom vinterhvede med 38 pct. - hvede er ellers ofte den største afgrøde. Også vinterbyg ligger noget under normalen, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Dermed udgjorde de mere højtydende vinterafgrøder kun 52 pct. af det samlede kornareal i år mod normalt mere end 60 pct. Hvilket var medvirkende til en lavere kornproduktion end normalt.

Andelen med vinterkorn var også lav i 2020 pga. dårligt vejr i efteråret 2019. Men det blev kompenseret af høje udbytter i de fleste afgrøder.

En faktor, der påvirker den langsigtede udvikling i udbytter, er bedrifter, som omlægger til økologi med lavere hektarudbytter. Arealet med økologisk korn udgjorde 5,6 pct. af det samlede kornareal i 2020 mod 3,4 pct. i 2011.

Går til foder og eksport

Danmark er nettoeksportør af korn. Normalt anvendes mere end 70 pct. af den danske kornhøst til foder og 15-20 pct. går til eksport (især maltbyg). Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn - og industriforbrug, herunder øl.

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 10,7 mia. kr. i 2020. Det svarer til 13 pct. af jordbrugets samlede salgsproduktion, fremgår det af Danmarks Statistiks opgørelser.

21.000 bedrifter dyrkede korn i 2021. Og 12.000 havde vinterhvede og 17.000 vårbyg.

Se mere:

www.dst.dk

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.