Kornhandler: Unødvendigt at nedklassificere afskallet maltbyg
Den private kornhandelsvirksomhed BMG nedklassificerer kun maltbyg til foderbyg, hvis der opstår afsætningsproblemer - og det har der ikke hidtil været i år.

Handelsvirksomheden BMG, der har hovedsæde i Randers og er en mindre, privat spiller på grovvaremarkedet, har i år ikke haft behov for at nedklassificere maltbyg til foderbyg.

Det beretter indehaver og direktør Jens Møller Lund.

Det har skabt stor frustration hos maltbygavlere, at 2017-høsten bød på mange afskallede kerner, især for nogle marker og sorter. Det har skabt vrede blandt nogle planteavlere mod de andelsejede selskaber Danish Agro og DLG. De har henholdt sig til, at de har overholdt kontrakterne - og at malterierne ifølge dem anser afskallede kerner for at være af dårligere kvalitet.

Jens Møller Lund siger, at de baserer deres kontrakter på gængs standard i grovvarebranchen. Det vil sige en maks-afskalningsprocent på 10 procent. Men BMG håndhæver den kun, hvis de støder ind i problemer.

"Den måde, vi anskuer det på, er, at når vi ikke afsætningsmæssigt har problemer med det, så vil vi heller ikke gøre det til et problem for vores kunder", siger Jens Møller Lund.

BMG sælger mange partier, der køres direkte fra gården ud til havnen. Jens Møller vurderer, at cirka halvdelen har tegnet kontrakt på forhånd. BMG har også modtaget partier i høsten. Der er taget læsseprøver fra de enkelte leveringer, men heller ikke her forventer BMG at håndhæve afskalningsklausulen.

Ny undersøgelse viser stor forskel på vårbygsorters tendens til afskalning Mark Onsdag 20. december 2017 · 12:05

"Hvis vi kan afsætte det, så vil vi ikke gøre det til et problem og nedklassificere det. Men det er klart, at hvis vi ikke kan anvende det til et malteri, så må vi tage en dialog med avleren om det", siger direktøren.

BMG melder, at de i år ikke har haft problemer med at afsætte maltbyg til kunderne. Flere partier er allerede udskibet uden problemer, og Jens Møller forventer ikke at støde ind i afsætningsproblemer fremadrettet.

"Vi sender også forprøver frem til vores kunder, vi skal have det solgt til, og de godkender de forprøver, vi sender frem", siger han.

Især på Lolland og Falster har nedklassificeringen givet økonomiske lussinger, ifølge Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Gefion på estimeret 50 mio. kr. i alt. Ifølge BMG har de også kunder på sydhavsøerne.

"Ja, det har vi. Vores aktivitet er meget ligeligt fordelt. Halvdelen af vores aktiviteter er øst for Storebælt, så ja, vi har også procentuelt vores del af kunderne i de områder, hvor det har været mest udfordret", siger Jens Møller Lund.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.