Kortlæg rajgræs i vintersæden nu og genovervej tidlig såning
Hvis du har tilmeldt vinterhvede til tidlig såning i efteråret, kan der være grund til at genoverveje beslutningen, hvis rajgræsserne har overtaget i forfrugtsafgrøden her i foråret.

Få kortlagt om du har problemer med rajgræsser i vintersæd, primært i hveden. Det gøres bedst nu, hvor rajgræsset rager op over kornet.

Og tag så stilling til, om dit hvedeareal eller såtidspunkt til efteråret skal justeres af hensyn til risikoen for opformering af rajgræs. Husk, at det er også vigtigt ikke at speede processen op i en mark, hvor der kun er et lille og begyndende problem.

Sådan lyder anbefalingen fra Finn Olsen, teamchef for planteavl hos Sønderjysk Lanboforening.

Han har i de senere år oplevet, at både italiensk og almindelig rajgræs år for år har udviklet sig til et stadigt større ukrudtsproblem i vinterhveden, og det gælder også i de pløjede pløjede marker.

Oven i kommer, at rajgæsset i stigende grad udvikler herbicidresistens, og man kan nu opleve marker, hvor en fuld dosis med Cossack er uden effekt.

SKAL HVEDEN SÅS TIDLIGT FOR AT ERSTATTE EFTERAFGRØDER?

Der er særlig grund til at holde øje med rajgræsset i år, hvis man har tilmeldt vinterhvede til tidlig såning i efteråret for at erstatte efterafgrøder.

Som bekendt tæller 2 hektar tidligt sået hvede (sået før 7. september) nu for 1 hektar efterafgrøde mod et tidligere bytteforhold med fire hektar hvede for en hektar efterafgrøde.

"Vi har tilmeldt rigtig mange hektar hvede til tidlig såning i efteråret. Problemet er, at hvis man har udfordringer med rajgræs som ukrudt ved vi af erfaring, at tidlig sået hvede virkelig vil trykke til problemet", siger Finn Olsen, og fortsætter:

"Vi kan løse rajgræsproblemerne med mere vårsæd i stedet for vintersæd, som også passer ind med kravet om flere efterafgrøder. Det er bare ikke lige sådan at gøre på især på lerjorden, hvor det vil koste mange hkg korn. Så vil landmanden hellere så hveden tidligt, og så puffer han endnu mere til græsproblemet."

"Sår du hveden fx 5. september, er der et langt efterår, hvor græsserne kan spire frem, og de kan være vanskelige at holde nede med den traditionelle Boxer-sprøjtning", forklarer Finn Olsen.

Oven i kommer, at rajgræsserne nogle steder er langt inde i en udvikling af resistens. Mange steder kan græsserne bekæmpes tilfredsstillende i foråret, men får man ikke håndteret probelmet godt, kan det være et spørgsmål om tid, før resistensen banker på også her.

"Jeg anbefaler, at man får kortlagt og vurderet rajgræsproblemet nu, og få så taget en beslutning om man skal så hveden tidligt eller ej.

Dropper du tidlig såning, koster det træk i N-kvoten, men det giver måske alligevel den bedste bundlinje. Forsøgene viser, at store rajgræsproblemer kan koste 30-40 hkg pr. hektar eller endda mere i vinterhvede."

TJEK FOR LATITUDE-BEJDSET UDSÆD

Hvis beslutningen er, at det giver god mening at så tidlig hvede, og der er tale om 2., 3. eller 4. årshvede, opfordrer Finn Olsen til at kontakte grovvaren allerede nu med henblik på at købe Latitude-bejdset såsæd for at forsinke goldfodsyge.

"Kontakt foderstoffen allerede nu og hør om muligheder for sortsvalg og leveringstidspunkt. Som bekendt skal grovvaren jo køre udsæden ned over grænsen for at få udsæden bejdset og transportere den tilbage igen. Så det er ikke noget, man bare lige kan bestille tæt på såtidspunktet", siger Finn Olsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.. Så sent som i går var ude i en erfagruppe, hvor jeg mptte sige at det er no.go at så hevde her og slet ikke tidlig hvede, for det er umuligt at styre.

Det er svært at pege på en fast grænse, men er man ude i at man ikke kan se hveden for rajgrls er vi ude i et udbyttetab på 30-40 hkg, og det kan komme højere op.     

 

 

Hvis man har rajgrlæsser i sine marker skal man nu begynde at få det kortlagt eller noteret ned. Hvis nogle af disse marker er meldt til som tidlig såning som erstatning for efterafgrøder, nu da faktoren er ændret til at 2 hektar tæller for 1 hektar efterafgrøder,  viharn meldt rigtig mange arealer ind der skal sås tidligt , det vil virkelig trykke til rajgræsproblmatikken, der bliver mere tidligt sået hvede fremover - så har man et problem med tidlig såning og rajgræs, fordi de så ikke kantegs som små, og vi ved af erfaring at tidlig såning i første uge af septenmber ved vi at græsserne vi lblive et markant større problem end ellers.

 

Vi har haft tørvejr lang tid indtil for en uge siden  og planterne har været tørret medget tidligt på formiddagen, og der har ikke været nmeget dug tilbage i bunden af afgrøden  så septiria rør ikke rigtig på sig. Vi kan også se i septoria-værktøjet i Cropmanager at der ikke er ret mange timer med bladfugt, så der har ikke været de store smitteperioder. Den 30. april fik vi nogle steder udløst første smitteperiode med mindst 20 timers bladfugt i træk, og der var så nogle der fik kørt der - men vi skal huske at det er et støtteværktøj, ikke en facitliste, men vi holder og meget til det og det er nogle gode modelller som vi synes passer meget godt når vi gør forsøgene op i de forskellige år.. Et par døgn derefter nåede vi op på 15-16 timer.  

  

Der er sortsforskelle og egnsforskelle men selv hvor vi pljer at havde røde zonerpå østkysten, kan vi nok finde septoria nmede i vunden , mne det har ikke flyttet sig. Der er ikke nær den panik vi har hjaft tiligere på dette tidspunkt hvor vi har vlæret nødt til at sprøjte selv om fanabaldet kun hav de spidsne ud. Der er ro på de fleste steder at man kan vente på at fanebladet kommer ud. I en udbredt sort som Informer er så sund at her kan vi roligt vente til stadie 37-39 med første sprøjtning inde i landet - i de røde zoner er der lagt en sprøjtning ud i stadie 32-33, for man tør ikke vente. Men der kan selvfølgelgi også være lokale forskelle, hvis der få kiloemte rvæker faldet en regnbyge som ahr udløst en sprøjtning.

I de udsatte områder, hvor der er stor luftfugtighed og dermed et større septoriatryk, for os er det op ad østkysten langs Lillebælt hvor der er størst merudbytte for septoria i landet også i år med lille tryk som i år,  er der typisk kørt en sprøjtning i stadie 32, og der er ro åp elv vi skulle fåe n regnbyge host og pist.  I hveden kan vi nu se spidsen af fanebaldet mange steder og der vil blive noget septoriasprøjtning i næste uge formentlig, når fanebladet er foldet ud. Vi tør ikke andet, slet ikke i de østlige egne, for vi ved at der kommer septoria, også selv om modellerne ikke ryger op i det røde felt, det skete selv i tørkeåret i 2018. Det er guldsprøjtningen og her de store merudbytter bliver hentet.

Men måske kan man knibe doseringerne hvis det tørre vejr fortsætter. Eventuelt kan man trække den til nogle sideblade også er ude hvis det er tørt. Senere kommer den sidste akssprøjtning i de fleste egne midt i skridning, og den kan sjældent springes over, men kommer der ikke mere vand som i 2018 kan den måske springes over, som nogle gjorde i 2018.

Andre steder er hveden kun i stadie 31-32 og ehjr er det slt for tidligt at tænke på septoriasprøjtning.

 

Vi tror ikke Balaya kommer tids nok til at fanebladet er foldet ud, selv om vi håber på det. Derfor bliver valget mellem Propulse, som der er  gode fiorsyuninger af,  og måske Viverda, som dog er vanskeligt at få fat i pt.   

 

Det blvier værre og værre med ital. og alm. rajgræs i specielt hveden kan vi se her på egnen , og det gælder alle marker, ikke kun pløjefri. Nogle steder er de langt inde i udvikling af resistens, mens vi andre steder fint kan bekæmpe dem endnu, men det kan blive et spørgsmpl om tid før det også kommer her.

Det er nu man opdager pm man har et probelm med resistent rajgræs eller ej, hvor de går op over vinterslden, primært i hveden.

Hvis man har rajgrlæsser i sine marker skal man nu begynde at få det kortlagt eller noteret ned. Hvis nogle af disse marker er meldt til som tidlig såning som erstatning for efterafgrøder, nu da faktoren er ændret til at 2 hektar tæller for 1 hektar efterafgrøder,  viharn meldt rigtig mange arealer ind der skal sås tidligt , det vil virkelig trykke til rajgræsproblmatikken, der bliver mere tidligt sået hvede fremover - så har man et problem med tidlig såning og rajgræs, fordi de så ikke kantegs som små, og vi ved af erfaring at tidlig såning i første uge af septenmber ved vi at græsserne vi lblive et markant større problem end ellers.

Hvis de er meldt til til tidlig såning, og ikke gør det alligelve på grund af rajgræs, ækan man måske med fordel tage kvotetrækket som det mindste af to onder.

Måske skal man tage tage kvotetrækket, og framelde hvedemarker  kan  

Sår man 5. september vi vi have færre skud i bøssen, og der vil komme maser af rajgræs og nogle også som vi ikke når at få fat i - og hvis vi venter er de blevet for store så vi ikke kan gøre dem noget. Det er en udfordring.

Få tager en beslutnng om du skal lade være med at så hveden tidligt. Hvis man vil så tidlig hvede, og det er 2., 3. eller 4. års hvede vil jeg anbefalet at udsæden bliver Latitude-bejdset for at forsinke goldfodsyge. Det vil sige, at man allerede nu skal have fat i foderstoffen for at høre om mulighed for sortsvalg og leveringstidspunkt, idet grovvaren jo skal køre udsæden ned over grænsen for at udsæden bejdset og transportere den tilbage igen.   

Her på egnen ser vi mange marker mde resistent rajgræs, hvor fuld dosis Kosack overhovedet ikke virker. Det breder sig og det blvier endnu værre, det går kun en vej, hvis vi ikke tager sædskiftemæssige foranstaltninger. Vi kan løse det med mere vårsæd i stedet for vintersld, som også passer ind med flere efterafgrøder, men det er ikke bare lige sådan på især på lerjorden koster det penge - såp vil man jhellere så hveden tidligt, også puffer man endnu mere til græsproblæemet.

Få registreret hvor man har problæemerne, og tag en beslutning før du bestiller Latitude-bejdset såsæd - skal jeg så tidlig hvede eller lade være. det er også vigtigt at man ikke i en amrk med et begyndende problem ikke speeder processen op og får rajgræsset opformeret voldsomt hurtigt.. Så sent som i går var ude i en erfagruppe, hvor jeg mptte sige at det er no.go at så hevde her og slet ikke tidlig hvede, for det er umuligt at styre.

Det er svært at pege på en fast grænse, men er man ude i at man ikke kan se hveden for rajgrls er vi ude i et udbyttetab på 30-40 hkg, og det kan komme højere op.     

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.