KU-forskere: Lad landmænd handle kvoter for kvælstoftab

Forskere fra Københavns Universitet foreslår at lade landmænd handle med kvælstofkvoter.

Indfør omsættelige kvoter på udledning af kvælstof.

Det foreslår forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet i en ny udredning om bedre udnyttelse af kvælstof i landbrug og akvakultur.

"Et individuelt bestemt og omsætteligt kvotesystem på kvælstoftab i hvert af de 23 vandoplande, Danmark er inddelt i, vil kunne forøge effektiviteten af kvælstoffet som ressource betydeligt," skriver universitetet i en pressemeddelelse.

"Hvis et sådant handelssystem med kvoter, som er fælles for landbrug, akvakultur og andre punktkilder, indføres, kan det skabe grundlag for vækst i indtjeningen," mener IFRO-forskerne.

Forskerne mener, at handel med kvælstofkvoter vil øge landbrugets økonomi.

"Gevinsterne opstår i landbruget dels ved at målrette reguleringen mod geografiske områder hvor kvælstof udgør det største problem, samt mod de jorder hvor retentionen er lav, dels ved at ressourceeffektive landmænd får mulighed for at opkøbe kvælstofkvoter fra mindre ressourceeffektive landmænd."

"Det er afgørende for at forøge ressourceeffektiviteten at kvoter udstedes for kvælstoftabet og ikke for
kvælstofoverskuddet eller tildelingen som nu."

 

Emneord kvælstof, vandplaner

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.