Kvælstofprognosen viser et mindre kvælstofbehov end normalt på lerjorde i hele landet

Selvom det har regnet meget mange steder i vinterhalvåret, er N-prognosen for 2023 negativ på lerjorde i år, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Trods en regnfuld vinter i visse dele af Danmark, viser N-min målingerne fra februar 2023, at kvælstofindholdet på lerjord er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Det betyder, at N-prognosen er negativ på lerjorde - minus fem kilo N per hektar på JB 5-9, se boks.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen onsdag formiddag.

På sandjorden er indholdet af kvælstof gennemsnitligt. Der er ikke fundet grundlag for en områdeopdeling af landet.

Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4), lerjord (JB 5-9) og humusjord (JB 11) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. For JB 10 og 12 er der ikke en prognose. 

Prognosen er klar 22. marts

Prognosen vil være klar i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA) onsdag den 22. marts 2023.

N-kvoten vil automatisk blive beregnet, så den er tilpasset kvælstofprognosen, og man behøver derfor ikke foretage dig noget, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Om kvælstofprognosen 

Kvælstofprognosen er udarbejdet af SEGES Innovation, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Landbrugsstyrelsen og indstilles til Landbrugsstyrelsen af Normudvalget. 

Kvælstofprognosen for 2023 er beregnet på grundlag af N-min i jorden på 101 marker i målt i første halvdel af februar 2023. Resultaterne af N-min målingerne er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i perioden 2012-2022. 

Faktaboks

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha), hele landet:

  • Grovsand (JB 1+3): 0
  • Finsand (JB 2+4 og 10+12): 0
  • Sandblandet ler (JB 5-6): -5
  • Lerjord (JB 7-9): -5
  • Humusjord (JB 11): 0

Emneord PLUS, Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.