LA: Ikke tilfreds med nye gødskningsregler

Eva Kjer Hansens forslag til nye gødskningsregler er ikke vidtgående nok, mener Liberal Alliance.

»Et skridt i den rigtige retning,« men alt i alt ikke tilfredsstillende.

Det er Liberal Alliances reaktion på det lovforslag til ændring af landbrugets anvendelse af gødskning, som miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag har sendt i høring.

Hvorfor i faser?

Partiets fødevareordfører Mette Bock er ikke tilfreds med, at lovforslaget opererer med »økonomisk optimum« i stedet for »ligevægtsprincippet«, ligesom hun står uforstående overfor, at undergødskningen ikke skal afskaffes i ét hug i stedet for over flere faser.

»Vi værdsætter naturligvis, at det nu bliver muligt for landmændene at gødske mere. Det er imidlertid utilfredsstillende, at forslaget er faseopdelt og fortsat ikke fastslår, at danske landmænd skal kunne gødske efter det såkaldte ligevægtsprincip, præcis som i de øvrige EU-lande,« siger Mette Bock.

»Forkert præmis«

Mette Bock er heller ikke tilfreds med, at forslaget lægger op til, at de skal findes andre foranstaltninger som erstatning for den yderlige udledning af kvælstof, som ifølge lovforslaget vil finde sted, når gødskningen øges.

»Hele pointen med EUs ligevægtsprincip er jo netop, at planterne skal have den næring, de har behov for. Hverken mere eller mindre. Det er derfor en forkert præmis, ministeren lægger til grund,« siger Mette Bock.

Skal ske ad én gang

Mette Bock understreger, at der gennem en årrække er blevet undergødsket i Danmark, så ikke blot planterne, men også jorden er blevet udpint.

»Liberal Alliance vil derfor gå til de forhandlinger, som forventes gennemført efter høringsfasen, med krav om, at de danske gødskningsregler én gang for alle ændres, så de stemmer overens med EUs Nitratdirektiv, der beskriver det såkaldte ligevægtsprincip,« siger hun i pressemeddelelsen fra Liberal Alliance.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.