LA: Landbruget kan ikke vente tre år på mere gødning

Landbruget har ikke tid til at vente på tre år på en udfasning af gødskningsnormerne, mener Liberal Alliance, efter VKO har lanceret landbrugsudspil. 

”Der er rigtig mange gode takter i forslaget, som kan være med til at rette op på nogle af de ting, som den daværende borgerlige regering selv var med til at lancere i sin tid,” siger landbrugs- og fødevareordfører Mette Bock (LA) og nævner eksempelvis forslaget om at fjerne kravet om randzoner.

Hun mener dog, at det er for lang tid at vente, hvis man først vil udfase og lave analyser, før landbruget kan få lov til at gøde optimalt og slippe for øvrig overimplementering af EU-regler.

”Vi kigger alle i samme retning, men vi gør tingene på forskellige måder, hvilket ikke er usædvanligt, når man er flere partier. Det er en diskussion om, hvor hurtigt det skal gå. Vi må konstatere, at landbruget befinder sig i en akut og stor økonomisk krise for øjeblikket, og derfor skal der handles nu,” siger hun. 

Tre år er for lang tid

Liberal Alliance er langt hen ad vejen enige med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, men er imod en udfasning af undergødskningen over tre år, som VKO's forslag lægger op til. Det skal ske nu, påpeger LA.

"At der skal ske en "gradvis udfasning af de reducerede gødskningsnormer" lyder godt – men vi kan ikke vente længere. Den aktuelle økonomiske krise i landbruget er katastrofal, og der skal handles nu. Derfor har LA fremsat et helt konkret beslutningsforslag, som folketinget skal tage stilling til, formentlig inden jul. Jeg forventer selvfølgelig at VKO stemmer for," siger Mette Bock.

Hun henviser til et nyligt fremlagt beslutningsforslag af partiet, der dels skal give landmænd lov til at gøde efter det såkaldte ligevægtsprincip, og som dels skal sikre, at den nye målrettede regulering sker på basis af Naturstyrelsens nitratmålinger.

Vi har analyser  og viden nok

Ifølge VKO bør man lave et såkaldt "nabotjek," der skal sammenligne lovgivningen i de forskellige EU-lande for at undgå for meget overimplementering. Men Mette Block mener ikke, at der er behov for flere analyser af de danske særregler.

"At vi overimplementerer EUs regulering her i Danmark, er vi også helt enige om. Årsagen er desværre i vidt omfang VKOs egne tiltag op gennem nullerne. Derfor er det slet, slet ikke konkret nok, at der skal foretages en "omfattende analyse af de samfundsmæssige omkostninger ved de danske særregler" som foreslået af VKO. Enhver overimplementering skal fjernes. Vi har analyser og viden nok, derfor er Liberal Alliance ikke tilfredse med forslag om flere analyser. Der skal handles," siger Mette Bock, men hilser forslaget velkommen.

"Jeg er sikker på, at de borgerlige partier efter et valg og et regeringsskifte kommer til at samarbejde om en række ting, og det hilser vi velkommen. Men vær sikker på, at Liberal Alliance ikke vil acceptere, at det bliver ved hensigtserklæringer og yderligere udskydelser. For så ser dansk landbrug ikke blot på vej mod afgrunden - erhvervet vil ganske enkelt ikke overleve," siger hun.

Emneord landbrugspakke, gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.