Lad satellitter beregne N-restbehov til hveden

Det er nu, vinterhvedens restbehov for kvælstof skal beregnes med hjælp fra satellitter.

Der findes adskillige forsøg, der viser, at man sagtens kan vente med at færdiggøde vinterhveden med 30-50 kilo kvælstof per hektar til nu, uden at det går ud over udbyttet.

Det er en fordel, da man på nuværende tidspunkt kan få et mere præcist billede af, hvor meget kvælstof hveden mangler for at udnytte udbyttepotentialet mest optimalt.

Behovet for kvælstof kan bestemmes ved hjælp af et program, som Seges har udviklet. Programmet kan ud fra satellitter beregne restbehovet for kvælstof ud fra biomasseindekset og forventet udbytte. Beregningen kræver abonnement på CropManager Premium.

Det er nu

Det nyudviklede program kan beregne kvælstofbehovet mellem 430 og 650 graddage. Graddagene varierer hen over landet, men intervallet falder i uge 20-21.

- Beregning af restbehovet giver et input til, hvor meget kvælstof den enkelte mark mangler. Dermed kan tildelingen tilpasses udbytteforventnigen, i stedet for blot at give den 30-50 kg N, der er gemt til tredje tildeling, fortæller Leif Knudsen fra Seges.

Han tilføjer, at programmet også kan bruges til at tjekke, om kvælstofforsyningen i ellers færdiggødede marker synes at være i orden. 

Betingelsen for at bruge programmet er, at sidste gødningstilførsel er sket mindst 21 dage forud for det satellitbillede, der danner udgangspunkt for beregningen.

Leif Knudsen opfordrer til, at mange landmænd bruger programmet. Det giver erfaringer, som kan bruges til at videreudvikle på programmet.

Faktaboks

N-behov og satellitter

  • Landmænd, som har gemt 30-50 kilo kvælstof per hektar til tredje tildeling, kan bruge et nyudviklet program til at bestemme N-behovet i hvede. 
  • Behovet beregnes ud fra satelliters målinger af biomasse i hveden i uge 20-21.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.