Landbrugs-formand: Ærgerligt marker må sås om

Afgående formand for Sjællandske Familielandbrug, Peter Christensen, mener, at politikerne skal sikre bedre drænforhold.

Politikerne må løse problemerne med, at vandløb ikke kan lede vandet væk fra markerne. Det var et af de emner, som afgående formand for Sjællandske Familielandbrug, Peter Christensen satte fokus på i sin beretning på generalforsamlingen tirsdag aften.

"Grødeskæring og pasning af vandløbene bør tage hensyn til miljøet, men også til erhvervsinteresser. I år bliver der en del marker, der skal sås om, fordi de har stået under vand i lange perioder denne vinter," sagde Peter Christensen i sin beretning.

Han uddyber over for Landbrugsavisen.dk, at der især i Vordingborgområdet må sås marker eller dele af marker - lavningerne - om. Vinterafgrøderne har taget skade af de øgede vandmængder, siger han.

"Det er værre i år, for vi har fået i visse egne af landet betydeligt større mængder vand, end vi har haft," beretter Peter Christensen.

"Det er de store regnmængder og de afvandingsgrøfter er jo ikke blevet renset tilstrækkeligt op til, at de kan lede vandet væk," siger den afgående formand, der selv er fra det sydsjællandske.

Kritik af §3-indgreb

Peter Christensen kritiserede regeringens forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-naturarealer som enge.

"Det vil fremover være umuligt at lave flere slet på disse arealer. Nu kan man kun lave et slet. Endnu en grov krænkelse af ejendomsretten," påpegede formanden.

"Det er helt urimeligt, at man trækker tæppet væk under mange landmænd og blot henviser til, at man jo bare kan få erstatning ved en ansøgning eller efterfølgende en langvarig proces ved domstolene. Dog med den undtagelse, at de landmænd, der dyrker et mindre areal, og hvor erstatningen er på et beløb under 7.000 kr," sagde han i sin beretning.

Formanden kom desuden ind på emnet om den strenge økonomi og udtrykte, at det er vigtigt, at der fortsat er kvægbrug på Sjælland - trods tilbagegang.

"Men landbruget har brug for en håndsrækning nu. Så derfor, kære regering, kom nu i gang med at lette byrderne for landbruget," sagde formanden.

I sin beretning understregede han samtidig behovet for oplysning om MRSA og udtrykte glæde over, at der var mødt flere hundrede op til et MRSA-møde, som foreningen var med til at arrangere.

Han bad også om klare regler for landmænd, efter der har været sager fremme, hvor landmænd i første omgang er blevet bedt om at tilbagebetale millioner af kroner i støtte.

"Vi må bede om, at regler er enkle og ikke kan misforstås med deraf efterfølgende økonomiske konsekvenser for landmændene," sagde Peter Christensen.

Peter Christensen, der fylder 63 år til sommer, valgte at træde tilbage på denne generalforsamling. Ny formand er Ole Karmsteen.

"Jeg har lagt et kæmpe arbejde i at få rettet økonomien op, og så synes jeg, at jeg skal lade nye komme frem, der kan gøre en indsats, hvor økonomien ikke er så tungt et punkt."

Emneord gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.