Landmænd skal undersøge biodiversitet på markerne

Syngenta er initiativtager til projekt med undersøgelse af biodiversitet på landbrugsjord i seks europæiske lande, herunder Danmark.

Sammen med landmænd vil Syngenta med et nyt projekt undersøge forekomsten af insekter og forskellige arter på danske marker.

Den danske undersøgelse er del af et større europæisk projekt, hvor landmænd fra seks eupæiske lande vil deltage og konkurrere om at finde flest forskellige arter på bedriften og dermed skabe et geografisk overblik. Det fortæller Syngenta i en pressemeddelelse.

Bonden og biodiversiteten

Projektet bliver kaldt ’Bonden og Biodiversiteten’, og i fællesskab skal landmænd forsøge at kortlægge, hvad der findes af insekter, vilde planter, dyr og fugle i de enkelte marker.

Formålet med projektet er at få dannet et overblik over, hvor og hvilke arter vi har i landskabet.

Det gøres gennem en platform og en tilhørende app ”iNaturalist”, som også kan hjælpe med at sætte navn på de forskellige arter, der identificeres. 

- Der er brug for mere viden og data om, hvad vi har lokalt af insekter, og ikke mindst hvilke arter der findes, og hvor i landet de er. Det er afgørende for, at vi kan finde de rigtige løsninger på, hvordan vi kan styrke og hjælpe biodiversiteten i landbruget, siger Carina Christine Skovmøller, chef for bæredygtighed, public affairs og kommunikation ved Syngenta, og fortsætter.

- På længere sigt er tanken, at det også kan være med til at give os en viden om, hvordan vi kan bruge insekterne som nyttedyr til at bekæmpe visse angreb i markerne. Det kræver dog - som et første skridt - at vi får en større viden og overblik over, hvilke arter vi har i markerne og hvornår vi har dem, siger Carina Christine Skovmøller.

Sidst i efteråret udarbejdes der en samlet rapport med resultater om, hvad der er fundet af arter, og hvordan arterne hænger sammen med den omkringliggende natur, samt en oversigt over, hvilke insekter, vilde planter, fugle og dyr, der er fundet flest af. 
 
Læs mere om projektet og appen her

Stort ønske om at gøre noget for biodiversiteten

Syngenta betoner, at landbruget er meget mere end det, der dyrkes og høstes på markerne.

Det indgår sammen med den omkringliggende natur i et økosystem. Hver og en har en rolle i økosystemet, og nogle arter udfører en naturlig service i den vilde natur, såvel som på marken. Eksempelvis nyttedyr, der kan hjælpe med at bekæmpe skadedyr i marken, og insekter der hjæper med bestøvning. 

- Jeg oplever et stigende ønske om at gøre noget for biodiversiteten blandt de landmænd og fagpersoner jeg snakker med. Betydeligt flere, end hvad jeg gjorde for blot et par år siden. Udfordringen er selvfølgelig hvordan biodiversitet bedst forenes med moderne landbrug, siger Henrik Ryberg, sales and field technician ved Syngenta. 

- Det handler jo blandt andet om, hvordan og hvor der kan gøres en fokuseret og positiv indsats – og gøre det dér, hvor det giver bedst mening for både produktion og biodiversitet. Men først bliver vi nødt til at få dannet os et større overblik over, hvilken biodiversitet, der faktisk er, siger Henrik Ryberg. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.