Landmænd til kommune: Nej tak til kompensation, køb vores jord

Landmænd ved Stevns Klint kræver erstatning, hvis fredning gennemføres.
Stevns Kommune behandler i øjeblikket en fredningssag om blandt andet jorden, der leder ned til Stevns Klint, det såkaldte kalkoverdrev. Fredningsforslaget lyder på at mellem 25 og 40 meter jord skal inddrages i en fredningsdræmme ned mod klinten.
 
De landmænd, der bliver påvirket af en mulig fredning, melder nu ud, at de ikke ønsker, at eje jorden, hvis fredningen bliver vedtaget, skriver Dagbladet Stevns.
 

"Hvis fredningen alligevel gennemføres som beskrevet i forslaget, ønsker landmændene ikke at eje de udpegede arealer, da det besværliggør landbrugsdriften og betyder, at lodsejerne stadig skal betale ejendomsskat," konkluderer Østdansk Landboforenings formand Jørgen Petersen i et høringssvar til Stevns Kommune i forbindelse med fredningsforslaget, der vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen torsdag.

Ifølge Dagbladet Stevns, så kræver Jørgen Petersen, at de arealer, der er udpeget til fredning inklusiv bufferzoner, eksproprieres af kommunen til markedspris, samt at landmændene får erstatning for tab, som den manglende jord får for husdyrsproduktionen.

Østdansk Landboforening kommer i deres høringssvar også med en kritik af den korte svarfrist på høringssvar angående fredningssagen, der har betydet at der ikke var tid til at inhente faglig og juridisk rådgivning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.