Landmænds forventninger i frit fald: Skader jordpriser, investeringer og effektivitet

Forventningerne til investeringer og indtjening er rekordlave, viser VFL-undersøgelse. Det er skidt for erhvervet, lyder analysen.

Troen på at den nærmeste fremtid vil give stigende indtjening, investeringer, produktion og indtjening er minimal hos de danske landmænd.

Det viser den nye måling i Landmandsbarometeret, der to gange om året spørger 18.000 landmænd om deres forventninger til fremtiden.

"Forventningerne er de laveste, som vi har registreret i Landmandsbarometerets historie," siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug, som står bag Landmandsbarometeret.

Det er særligt troen på, at næste år vil give råd til investeringer, der er helt i bund. Mere end hver tredje landmand forventer et fald i investeringerne til næste år. Faldet er størst blandt svineproducenterne, hvor næsten halvdelen forventer at investere mindre.

"Svinesektoren er lige nu særdeles hårdt presset økonomisk. Det giver sig udslag i faldende forventninger blandt svineproducenterne på alle de parametre, som vi måler på," siger Klaus Kaiser.

Mange negative konsekvenser

Et lavt investeringsniveau har mange negative konsekvenser.

"Det betyder nedslidning af landbrugenes produktionsapparat og lavere effektivitet. Dertil kommer mindre aktivitet i mange af de tilknyttede erhverv, som for eksempel byggeri og anlæg, maskiner og inventar, transportsektoren med videre. Samtidig kan det have en negativ indflydelse på ejendomspriserne, siger Klaus Kaiser.

Han vurderer, at den negative stemning primært skyldes Ruslands forbud mod import af fødevarer fra EU.

"Også det forhold at Kina delvist har trukket sig fra verdensmarkedet spiller negativt ind på efterspørgsel og priser, hvilket primært rammer mælkeproducenterne. Og så er priserne på landbrugsprodukter påvirket af et stigende globalt udbud af fødevarer. Det er en udvikling, der har stået på gennem et par år."

"Den vigtigste årsag er dog uden tvivl importembargoen fra Rusland. Det koster dyrt og her er særligt 
svinesektoren meget hårdt ramt," siger Klaus Kaiser.

Faktaboks

Landmandsbarometeres highlights- For første gang i undersøgelsens historie, er landmændenes samlede forventninger negative.Faldet er størst i forventningerne til 2015 i forhold til i år. Et sammenvejet indeks bestående af forventningerne til produktion, investeringer og driftsresultat viser således en nedgang fra netto +20,6 i juni 2014 til nu -6. Det er især et fald i forventningerne til investeringer og driftsresultat, der trækker ned, og generelt er svine- og minkproducenter mest negative.- Medvirkende til det store fald i optimismen er prisfald på de fleste produkter, hvor især prisfald på svinekød slår igennem. Det er nærliggende at formode, at årsagen er de aktuelt kraftige prisfald, som primært skyldes Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU samt Kinas delvise tilbagetrækning fra verdensmarkedet og stigende global fødevareproduktion.- Investeringsforventningerne er på et rekordlavt niveau. Netto forventer mere end 20 pct. et fald i investeringerne næste år. Det dækker over, at ca. 36 pct. af landmændene forventer et fald i deres investeringer, mens kun ca. 15 pct. forventer at øge deres investeringer. Størst er faldet i investeringsforventningerne inden for svineproduktion.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.