Landmand afslår og nedvisner græsukrudt, der overlever kemien

Henrik Nielsen har kæm-pet med græsukrudt i mange år, og har erkendt at alle midler skal tages i brug. Lige nu er afslåning og nedvisning af pletter vigtig, så frø ikke smides

"Vi har noget meget kold og svær lerjord, hvor det er svært at etablere vårsæd i foråret. Derfor har vi gennem mange år dyrket meget hvede, da vi ved, vi kan så det i efteråret, og det giver rigtig godt på vores jord.

Vores ensidige hvededyrkning har dog betydet, at vi har fået meget ital. rajgræs og agerrævehale«, fortæller Henrik Nielsen, der driver en slagtesvinebedrift på 350 ha JB 7-8 jord, fortrinsvis med pløjning, ved Juelsminde.

Det er 10 år siden, han begyndte at sætte fokus på at bekæmpe græsukrudt.

Men han er stadig udfordret. Det er et langt sejt træk at få bugt med rajgræs og agerrævehale.

En fejl at så tidligt

Henrik Nielsen har ved en målrettet indsats fået det nogenlunde under kontrol i markerne ved gården.

Men på noget ekstremt stiv lerjord tæt på Juelsminde er ital. rajgræs lige nu i gang med at kvæle hveden i store områder af marken.

»På den meget svære jord er vi nødt til at gribe muligheden for at så første gang, vi får chancen. For det er ikke sikkert, vi får den igen. Derfor blev hveden sået før 7. september, så jeg kunne bruge den som alternativ til efterafgrøder«.

Det skulle han dog ikke have gjort, for der spirede ekstremt meget ital. rajgræs frem.

»Først brugte jeg en formue på at sprøjte marken. Først med 1,5 liter Boxer og tre uger efter med 0,2 Topic. I foråret fulgte jeg op med 160 gram Broadway og 0,3 Atlantis«, fortæller Henrik Nielsen.

Det stod dog hurtigt klart, at det langtfra var nok. Mange steder hjalp kemien nemlig slet ikke, fordi ital. rajgræs var resistent.

I foråret nedvisnede han så en del af hvedemarken og såede vårhvede.

»Jeg kan dog se nu, at jeg var for optimistisk. Jeg skulle have sprøjtet mere hvede ned med Roundup. For ital. rajgræs har fuldkommen taget magten i overgangen mellem vinter- og vårhveden«, siger han.

Planen er derfor, at han nedvisner en større del af vinterhveden nu, som bare kommer til at ligge til efter høst, da det er for sent at så. Det skal hindre frøspredning.

Fremtidige tiltag

»Fremover vil jeg øge min indsats mod græsukrudt og bruge alle de virkemidler, jeg kan - især følgende tiltag«, siger Henrik Nielsen:

 • Sprøjte med roundup før såning i foragre, sammenpløjning m.m.
 • Så sent (1. oktober) og kun bruge tidlig såning efter pløjning.
 • Fortsat bruge Kerb i raps som resistensbryder, også når marken er ren. Og i øvrigt skifte så meget som muligt imellem midler.
 • Tage inficerede arealer ud til MFO-brak og slå det forår + sommer, så det ikke smider frø. En tæt græsplæne hæmmer rajgræs.
 • Optimere plovindstilling, så den dækker græsukrudtet ordentlig,
 • Planlægge høst, så inficerede områder høstes sidst på dagen, lige før mejetærskeren rengøres.
 • Være hårdere til at afslå og nedvisne større inficerede områder.

Faktaboks

 • Henrik Larsen
 • Ørnsvig Juelsminde 
 • Dyrker hvede, raps,vinterbyg, havre og vårbyg
 • Afslår og nedvisner resistent græs-ukrudt lige nu 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.