Landmand: Efterafgrøder med kvik visnes ned nu

Morten Skjødt Mikkelsen destruerer sine efterafgrøder efter tre forskellige strategier. Nogle nedvisnes nu, andre til jul, og hovedparten kort tid før såning af vårsæden i foråret.

"Jeg nedvisner efterafgrøderne på de marker, hvor der er kvik, så snart vejret er til det«, siger Morten Skjødt Mikkelsen.

Det gælder blandt andet de marker, hvor der skal etableres udlæg af rajgræs til foråret. Det er nemlig vigtigt at få ryddet kvikken af vejen, så der ikke er kvik i marken, når rajgræsfrøene skal høstes om et par år.

De efterafgrøder, der ligger som stub efter dette års høst af rajgræs, nedvisnes ved juletid. Det sker for at rajgræsset kan opsamle næringsstoffer hele efteråret - og tids nok til at få god effekt på tuerne af rajgræs, mens saftstrømmen i planterne stadig går nedad.

De øvrige efterafgrøder får lov at stå til foråret og bliver nedvisnet kort tid inden såning.

På disse marker er nedvisningen af efterafgrøderne det eneste, der sker før såning af vårsæden.

Vårsæden sås direkte med skiveskær, så der rodes så lidt som muligt i jorden. Morten Skjødt Mikkelsen er dog forberedt på, at han ikke kan slippe for at bekæmpe ukrudt i vårsæden efter afgrødens fremspiring, da der, uanset den minimale jordbearbejdning, altid er noget ukrudt, der spirer frem.

Hvede efter hvidkløver

I dette efterår har Morten Skjødt Mikkelsen sået vinterhvede direkte i stubben efter udlæg af hvidkløver og engrapgræs.

Marken skulle have ligget til høst af engrapgræs til den kommende sæson, men blev kasseret, da der var for meget ukrudt i den.

»Jeg nedvisnede marken med 1.400 gram glyphosat. Det bekæmpede engrapgræsset, men har efterladt lidt hvidkløver. Det gør dog ikke noget, da hvidkløveren kan stå i bunden af hveden og samle kvælstof«, siger Morten Skjødt Mikkelsen.

Der er ikke bekæmpet ukrudt efter såning af vinterhveden i efteråret, og han regner ikke med, at det bliver nødvendigt i foråret.

Faktaboks

 Udfordring her & Nu

  • Dyr gødning: Morten Skjødt Mikkelsen overvejer, om han skal bruge N-min analyser til at bestemme, hvor meget plantetilgængeligt kvælstof der er i jorden ved vækststart i foråret. Det vil give basis for en optimal gødskning af afgrøderne - og kan, især på marker med meget gammel strøm i jorden, bane vej for at spare dyr handelsgødning.
  • Maskinservice: Lige nu bruger Morten Skjødt Mikkelsen tid på at rengøre maskiner. Derudover er mejetærskeren til service.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.