Landmand får tryllet gammel såmaskine klar til graduering - pris 40.000 kr.

På Toftegård ved Rødding fik 12 år gammel såmaskine elektronisk udmadning og ny styreboks, så den kan graduere udsæd på jord af varierende bonitet.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet MARK, november 2020

Gradueret udsæd er fundamentet for også at arbejde med gradueret planteværn og gradueret gødskning.

Så hvad gør man, når det 12 år gamle såsæt med trinløs gearkasse fungerer glimrende og har adskillige gode år i sig endnu, men desværre kun har mekanisk udmadning, styret af et landhjul?

Løsningen på Toftegård ved Rødding blev at eftermontere en elmotor på gearkassen og en Topcon-kontrolboks.

På den måde blev det gamle såsæt med en Maschio-rotorharve og en Gaspardo-såmaskine med skiveskær opdateret til isobus og gps-styring og kan graduere udsæd ud fra et tildelingskort.

Den markante opdatering blev udført af Thorsen Teknik til omkring 40.000 kroner.

»Det var gennem et pilotprojekt om præcisionsjordbrug i regi af Sønderjysk Landboforening, hvor Thorsen-Teknik også deltog, at vi kom på den løsning«, forklarer Peter Mamsen, som driver Toftegård med 220 hektar, slagtesvin og malkekvæg med assistance fra sønnen Niels Mamsen, som netop har købt en naboejendom.

Ikke alle fejl skyldes teknikken

New Holland-såtraktoren har rtk-gps og autostyring fra Trimble, så det har været lidt bøvlet at få to forskellige fabrikater til at ’snakke sammen’, for hvor lå problemet, hvis teknikken drillede, og hvem havde ansvaret for at løse problemet?

Generelt har servicen dog været god, og oplevelsen er desuden, at ikke alle fejl skyldes teknikken.

Det er let at glemme et flueben eller komme til at bruge faste mængder i stedet for procent i opsætningen, når alt er nyt…

Toftegård har jord, hvor boniteten på nogle af markerne kan skifte fra JB1 til JB6 indenfor ganske få meter.

»Mens vi laver rigtig pæne udbytter i majsen og den vandede vårbyg, har vi generelt svært ved at lave pæne udbytter i vintersæden. Vi har svært ved at ramme det rette plantetal på lerjorden, og derfor var gradueret udsæd værd at overveje«, forklarer Peter Mamsen.

Hvad udbyttet af at graduere udsæden har været, det er svært at gøre op i kroner og kilo.

»Vi kunne se på biomassekortene, at markerne var mere ensartede op til høst. Der har ikke været behov for at vækstregulere i vinterhveden og kun minimalt behov i rugen. Alt har stået op til høst«, siger Peter Mamsen.

Robin Hood-metoden

Kalkningen gradueres af maskinstationen ud fra GPS-udtagne jordprøver, og med isobus-kompatibel handelsgødningsspreder og trailerspøjte, ejet i fællesskab med en nabolandmand, har Toftegård også fået de første erfaringer med graduering af handelsgødning og planteværn.

»Rent teknisk har det fungeret fint med at graduere gødskningen, men vi har haft svært ved at se det på udbyttet,« forklarer Niels Mamsen.

En af udfordringerne har været, at gylle i kraft af dyreholdet tildeles alle afgrøder og udgør mellem halvdelen og tre fjerdedel af den samlede gødningstilførsel.

Det er ’Robin Hood-metoden’, der er anvendt ud fra biomassekort og lokalkendskab til at omfordele gødningen til den tidlige gødskning, og det er ikke uden udfordringer på jord af varierende bonitet, hvor udbyttepotentialet også skal tages med i beregningerne.

»Vi har været noget i tvivl om, hvad den bedste strategi er,« konstaterer Niels Mamsen.

Planerne om at graduere en kombineret svampebekæmpelse og væksteregulering i vinterhveden ud fra biomassekort og CropManager-prognosen for svampeangreb måtte opgives trods assistance fra blandt andet Seges, fordi to dataformater simpelthen ikke kunne ’snakke sammen’.

Det får dog ikke Toftegård til at give op. For graduering af kemi giver god mening.

»Når man behandler hele markenens, så ender man ofte med at give for meget nogle steder for at kunne give nok andre steder i marken.

Jeg tror på sigt, at det her bliver et dokumentationsværktøj for, hvad vi har foretaget os i marken. Der mangler dog en funktion, der gør det muligt at lave en udskrift af, hvad man har gjort«, siger Peter Mamsen.

Peter mamsens Anbefalinger

Start i god tid

Find en mild og tidlig plet til at tjekke den nye teknik, så du bliver fortrolig med teknikken og får afhjulpet eventuelle fejl og problemer, inden sæsonen for alvor buldrer afsted med maksimalt pres på servicemontører og telefon-hotlinen.

Genbrug kortet

»Det er vigtigt at finde et biomassekort blandt de mange, der er i CropManager, som passer med, hvordan du kender dine marker«, påpeger Peter Mamsen og gør opmærksom på, at når der først er fundet et ’godt’ kort, skal det genbruges, fordi et nyt kort jo ikke afspejler markens ’grundtilstand’, men netop er resultatet af at have gradueret.

Husk justeringer

Med gps-styret op- og nedlukning af udmadningen på såmaskinen, bliver latenstiden vigtig i forhold til stop/startlinjen. Også afstanden mellem GPS-antennen og sprøjtebommen skal der korrigeres for.

Brug øjnene

»Ser det helt skævt ud i marken, så slå automatikken fra. Så kan du selv justere eller eventuelt køre med basismængden«, anbefaler Peter Mamsen.

Obs. på basisniveau

Netop fordi den samlede udsædsmængde ikke ændres, men blot omfordeles, er det vigtigt at være omhyggelig med at fastsætte basisniveauet, så plantetallet ikke bliver for lavt der, hvor udsædsmængden reduceres med op til 25 procent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.