Landmand har dyrket hestebønner hvert år siden 2013 - giver stabile udbytter

Hestebønner er oplagt at dyrke for kvægfolk, da man er mere uafhængig, når man dyrker eget protein, mener Tommy Nielsen. 

"Jeg sår hestebønner direkte i efterafgrøder efter majs eller vårbyg - og sprøjter først efterafgrøderne ned 2-3 uger efter såning, lige før hestebønnerne spirer frem.

På den måde får jeg en græsmåtte, der er god til at holde ukrudt væk. Så glyphosatsprøjtningen er normalt den eneste ukrudtsbekæmpelse, jeg laver«, fortalte Tommy Nielsen fra Hejnsvig torsdag eftermiddag på Plantekongressen i sit indlæg om praktiske erfaringer med at dyrke hestebønner.

Han driver 110 ha, heraf 20 ha hestebønner - og har 75 malkekøer.

»Jeg kan som regel også nøjes med en enkelt svampebekæmpelse, hvilket også tilskrives græsmåtten, der forhindrer  smitte via jordsprøjt«.

Han dyrker i det hele taget sine afgrøder billigst muligt.

»Sidst jeg pløjede var i 2012. Siden er jorden drevet pløjefrit - og så meget som muligt med direkte såning, hvilket hestebønner egner sig godt til. Så jeg sparer penge på etableringsme-
toden«, siger Tommy Nielsen.

Stabilt udbytte

Han har dyrket hestebønner hvert år siden 2013. Udbyttet ligger rimelig stabilt på 40-45 tønder pr. ha - bortset fra tørkeåret 2018, hvor det var lavere.

»Vores jord er en JB1 sandjord, så hestebønnerne skal vandes 3-5 gange på en vækstsæson. Det er nødvendigt, ellers går det ikke. Vi kan tydeligt se, hvis der er striber, der ikke har fået vand«.

Ud over vandingen er der ikke de store udfordringer i at dyrke hestebønner.

Tværtimod fremhæver han fordele som selvforsyning med hjemmeavlet protein, en god forfrugt og spredning af høstarbejdet.

»Hestebønner er lidt dyrere at dyrke end vårbyg - især på grund af en forholdsvis dyr udsæd. Derfor laver jeg min egen. Jeg har kørt med samme sort i mange år - Fuego, men er i disse år ved at skifte over til den højereydende Daisy«. siger han.

Hestebønnerne får 150-200 kg patentkali pr. ha. Hidtil har han ikke givet dem fosfor, da P-tallene er gode, men det vil han til, da nye forsøg viser, det kan være nødvendigt alligevel.

Et godt foder

»Jeg nedvisner hestebønnerne 2-3 uger før høst, da jeg bagefter sår vintersæd direkte. Høsten ligger normalt i de første 14 dage af september, men spænder fra sidst i august til sidst i september«, fortæller han.

Hestebønnerne bliver valset og indgår i stedet for rapskager i fuldfoderblandingerne. Soja har han ikke brugt i mange år.

»Dyrene vil gerne æde det - vi havde ikke problemer med overgangen til bønner. Jeg regner dem til samme pris som rapskager i foderblandingen«.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.