Landmand: Hestebønner gav rigtig godt

Med høsten af hestebønner er årets høst i hus på Nørremark I/S. Finalen var god, men der er også ting, der ikke skal gentages til næste år.

- Vi er særdeles godt tilfredse med at have høstet et gennemsnitligt udbytte på 4 ton pr. hektar på vores 70 hektar med hestebønner. Bønnerne var tilmed knastørre, siger Laurits Pedersen.

Han tilføjer, at bønnerne faktisk var så tørre og modne, at bælgene sprang op, når man gik gennem marken.

Bønnerne blev dog høstet i god stil og med et vandindhold på under 15 procent. Derfor er der endnu ikke blæst i dem på planlageret.

- Vi kører bønnerne gennem en toaster og derfra over i vores slaglemølle, så vi kan bruge bønnerne i foderet til køerne, siger Laurits Pedersen.

Han tilføjer, at der stadig er hestebønner fra sidste års høst på lager - og at de skal bruges først.

Høst på middel niveau

Helt overordnet har høsten på Nørremark I/S været middel.

Vinterhveden og hestebønnerne har været en succes i år. Der er dog også noget, der ikke er gået helt efter planen.

- Vi avlede for lidt i rugen på den letteste jord, lige som kronhjortene var hårde ved noget af rugen. Derudover har vi lært, at vi ikke skal så vinterraps efter frøgræs, siger Laurits Pedersen.

Det skyldes først og fremmest, at omsætningen af græsmåtten binder meget kvælstof i efteråret - og at rapsen derfor skal have meget gødning. Det rimer ikke på økologi.

Derudover var der problemer med at lave et godt såbed med god fremspiring på 20 ud de 80 hektar med raps sidste år.

Klar til såning

Tirsdag sidste uge blev ploven sendt på arbejde, så der kan sås 150 hektar rug og 50-60 hektar vinterhvede.

- Vi vil gerne vente til efter 20. september med at så. Omvendt, vil vi gerne så, når vi kan lave et godt såbed, siger Laurits Pedersen.

Han er derfor begyndt at så vinterhvede. Han har dog ikke specielt travlt og har før sået rug i oktober.

Udfordring her & Nu

Græsudlæg:

Det nye græsudlæg er pudset af. Dels for at klippe kornstubbene af. Dels for at skabe vækst i udlægget, så der kan tages et slæt i efteråret.

Fodermangel:

Græsset har givet for lidt i den tørre sommer. Situationen er ikke kritisk. Men forhåbentlig får vi et mildt efterår, så græsset kan nå at indhente noget af det forsømte. 

Nikolaj Nielsen (th) og Laurits Pedersen.

Faktaboks

  • Nikolaj Nielsen driver sammen med sin far, Bent, Nørremark I/S ved Lemvig
  • Økologisk ejendom. 550 køer og 942 hektar med græs, majs, hestebønner, lupiner, korn, raps, rajgræs til frø og ærter til helsæd
  • Udfører næsten alt markarbejde selv. 10 medarbejdere

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.