Landmand: Jeg betaler gerne en merpris for rettidighed i markarbejdet

Michael Bisgård har ikke bundet kapital i maskiner og han forpagter gerne en stor del af den jord, han driver. Det giver mulighed for hurtig omstilling og tid til driftsledelse.

Artiklen er første gang publiceret i magasinet MARK, juni 2021

Man skal ikke tale med Michael Bisgård i lang tid, før man fornemmer, at han har stort fokus på at udnytte de muligheder, der byder sig.

Da han og konen i 2014 besluttede sig for, at deres nyerhvervede ejendom skulle drives økologisk, var det med henblik på at producere økologisk mælk. Det har gennem årene ændret sig til, så det nu er planteavlen, som vægter tungest i regnskabet.

En stor del af forklaringen er, at Michael Bisgård har været hurtig til at gå fra produktion af økologiske kornafgrøder til at dyrke økologiske højværdiafgrøder.

Dertil kommer, at han har satset stort på hurtig omstilling til at dyrke de afgrøder, som han mener, det giver bedst mening at dyrke på sin gode muldjord i det kystnære landskab lidt nord for Skive.

Derfor er planteavlen på Hagens Mølle lige nu i høj grad baseret på at dyrke spisekartofler, vinterraps, frøgræs og hestebønner.

Det kan dog ændre sig, hvis afregningspriserne ændrer sig, så det bliver mere attraktivt at dyrke andre afgrøder. Hurtig omstilling vægter nemlig højt hos Michael Bisgård.


Michael Bisgårds maskinpark er meget overskuelig. Den består af en traktor, en stubharve, en tallerkenharve, en Opti Weeder samt nogle vogne.

Hurtig omstilling

Et eksempel på hurtig omstilling var, da Michael Bisgaard i vækstsæson 2020 besluttede sig for at gå ind i produktion af økologiske spisekartofler til Thorsens Chipskartofler.

Selvom hans viden om dyrkning af kartofler var meget begrænset, besluttede han sig at dyrke 70 hektar.

»Hvis man kaster sig ud i noget nyt, så kræver det tid og overskud at sætte sig ind i det. For mig er det en fordel at have så meget i klemme, at det også økonomisk får en afgørende betydning. Det skaber øget interesse og fokus på at det skal lykkes«, siger Michael Bisgaard.

På trods af sin manglende erfaring, gav de økologiske kartofler rigtig gode udbytter, ligesom de blev afregnet til en god pris. Det gav et godt økonomisk afsæt, så arealet med spisekartofler i år er øget til 100 hektar.

I 2021 er der udsigt til afregningspriser, der er lavere end i 2020. Det er en del af gamet i den økologiske planteproduktion, hvor udbytter og afregningspriser kan ændre sig hurtigt.

Det har han oplevet i vinterraps. I 2019 høstede han 40 hkg pr. hektar til en afregningspris på 7,30 kr. pr. kg. Der blev dermed solgt raps for knap 30.000 kr. pr. hektar. I 2020 gav rapsen til gengæld kun 14 hkg pr. hektar, på grund af dårlig etablering i det våde efterår i 2019.

Køber sig til rettidighed

For nogle landmænd er hovedargumentet for at foretage store investeringer i maskiner, at de vil være sikre på at opnå god rettidighed i markarbejdet.

Sådan lyder det ikke fra Michael Bisgård. Nærmest tværtimod.

»Jeg er sikker på, at jeg med mit setup uden maskiner opnår en bedre rettidighed, og at jeg får arbejdet bedre udført ved at overlade arbejdet til maskinstationen. De har erfaringen til de forskellige opgaver, og de kører med godt og moderne udstyr«, siger Michael Bisgård.

Han tilføjer, at han som økolog ikke har mulighed for at rette op på afgrøderne ved at tildele handelsgødning med gødningssprederen eller bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr med marksprøjten.

»Forarbejdet skal være i orden. Det er derfor utroligt vigtigt at praktisere et sundt sædskifte, og at afgrøderne etableres rettidigt i et godt såbed. Det giver afgrøderne de bedst mulige vækstbetingelser, så de kan yde ukrudtet god konkurrence«, siger Michael Bisgård.

Han lægger ikke skjul på, at en stor del af hans succes i planteavlen skyldes det gode arbejde maskinstationerne leverer.

Samarbejdet skal plejes

Selvom det umiddelbart giver bedst mening at samle alt maskinstationsarbejdet hos én samarbejdspartner, så køber Hagens Mølle hjælp fra flere maskinstationer.

Det skyldes, at den lokale maskinstation, som laver det meste af markarbejdet, ikke har kartoffelmaskiner og udstyr til rækkesåning og rensning af økologisk vinterraps. 

»Samarbejdet skal fungere, og jeg forsøger at være en god kunde, som også tilbyder arbejdsopgaver i lavsæsonen«, siger Michael Bisgård.

Han tilføjer, at han altid forsøger at deltage i igangsætning af nye arbejdsopgaver i marken. Dels for at tjekke, om alt er som forventet. Dels for at vise interesse for det stykke arbejde, som skal udføres.

»Hvis ikke jeg er motiveret og viser interesse for deres arbejde, så kan jeg ikke forvente, at de er motiveret for at lave et godt stykke arbejde for mig«, siger Michael Bisgård.


Faste aftaler med maskinstationen betyder, at arbejdet bliver udført rettidigt. I år blev de 100 hektar spisekartofler lagt på godt en uge fra 14. til 23. april. Vejret har gjort, at det ikke betyder så meget i år, men normalt er det vigtigt at få de økologiske kartofler rettidigt i jorden.

Er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt

Det har på ingen måde været givet, at Michael Bisgård skulle få en omfattende produktion af økologiske salgsafgrøder - som han har nu.

Han er opvokset på en kvægejendom ved Spøttrup i Salling og har gennem hele sin uddannelse haft fokus på at blive god til at passe køer.

Da han i 2011 blev færdig som agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole, tog han otte måneder til New Zealand, hvor han arbejdede på en kvægfarm. Da han kom hjem, blev han driftsleder på en større kvægejendom, hvor han havde ansvaret for stalden og de fire ansatte, der hjalp ham med at optimere produktionen.

Det har dog langt fra kun været kvægbrug, der har fyldt i Michael Bisgårds liv.

Under landmandsuddannelsen har han i en årrække været høstmedhjælper i Estland. Efter uddannelsen til agrarøkonom blev det også til et halvt års ophold på Silkeborg Højskole, ligesom han i halvandet år var ansat hos ATR Landhandel.

I juli 2014 købte han Hagens Mølle lidt nord for Skive.

Her bor han sammen med sin kone Lene, som har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab. Sammen har de to drenge på fem og tre år, en pige på to år - og en lille dreng på vej til efteråret.

3 veje til en bedre bundlinje 

 

1. Fokus på driftledelse 

   »Jeg har en driftsleder plus to en halv mand i stalden. Derudover har jeg ansat en uddannet tømrer, som laver alt forefaldende arbejde på bygninger, og som kan springe til, hvis der er brug for ham i marken«, siger Michael Bisgård. Han er meget bevidst om, at det vigtigste for ham er, at få tingene til at lykkes samt at sørge for at alle er motiveret og fokuseret på de opgaver, der skal løses. »Kunsten for mig er at være på forkant. Det kan godt være, at jeg kan spare 100 kr. pr. time, hvis jeg selv harver i stedet for at lade maskinstationen gøre det. I mange tilfælde er jeg dog sikker på, at jeg bruger min tid betydeligt bedre på driftsledelse.«

 

2. Flexibelt sædskifte

Selvom Michael Bisgård har købt ca. 100 hektar, siden han overtog Hagens Mølle, så har han det fint med at forpagte jord. Lige nu er der græs på en fjerdedel af arealet. Målet er dog, at det øges til en tredjedel af arealet. Dels fordi kløvergræs er en god forfrugt for salgsafgrøderne, dels fordi græsmarkerne er effektive i forhold til at holde ukrudtet under kontrol. »Jeg dyrker de afgrøder, der passer bedst til min jord og klimaet her i Salling. Jeg vil gerne have flere højværdiafgrøder, men er dog indstillet på, at arbejdsindsatsen og risikoen ikke skal være større, end den er for kartofler. Derfor har jeg ikke mod på at dyrke grøntsager.«

 

3. Frihed og lønsomhed

»Jeg er stor tilhænger af, at man skal turde springe ud i noget nyt. Jeg ved, at jeg ikke er specialist i at dyrke salgsafgrøder, men gennemet godt samarbejde med dygtige folk, kan det godt gøres til en god forretning «, siger Michael Bisgård. Han nævner samtidig, at det for ham har stor værdi, at han har en stor grad af frihed. »Jeg kan godt lide at undersøge nye muligheder og regne på, om der er noget på min ejendom, jeg kan gøre anderledes eller bedre. Faktisk er et af de steder, hvor jeg oplever at have mest ro på, når jeg sidder på mit kontor«, siger Michael Bisgård.

Faktaboks

 

    Emneord PLUS

    Kommentarer

    Sponsoreret indhold

    Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.