Landmand med selvbygget strip till-maskine: Vi bjerger næsten alle kartofler

Hos Bimpel Landbrug i Tønder er næsten alle kartofler bjerget. Bedriften er pløjefri, så jorden har kunnet bære maskinerne, oplever driftsleder Frank Berndt.

Drifsleder Frank Berndt hos Bimpel Landbrug ved Tønder har bjerget 114 ud af i alt 120 hektar kartofler.

Han har har færre problemer end mange af sine pløjende kollegaer, som har måttet opgive store arealer med kartofler.

- Vi er rimeligt godt med, og vi har kunnet køre noget længere, fortæller han til FRDK, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark, som har besøgt bedriften.

Grunden er, at Frank Berndt ikke har pløjet jorden, inden han har lagt kartoflerne.

I fredags var det slut. Da stod grundvandet helt op i jordoverfladen. Men indtil da kunne driftsleder Frank Berndt, Bimpel, tage kartofler op, og næsten hele avlen er bjerget. Markens gode bæreevne skyldes, at den ikke bliver pløjet.

Strip till styrker jorden

Han har kørt strip till i snart seks år, hvor der løsnes en rille, som kartoflerne lægges i. Forud er der harvet i fem centimeters dybde for at have nok jord til at lave kamme af.

Der er få problemer med sten på ejendommen, men det har været nødvendigt at stenfræse på omkring fem procent af arealet.

- Vi har 75 centimeters mellem kartoffelrækkerne af jord, vi overhovedet ikke har rørt, og på de marker, bærer vi langt bedre oppe. På de arealer, det har det været nødvendigt at stenfræse, og der går vi bare ned, fortæller han.

Frank Berndt har selv bygget strip till-systemet på foran kartoffellæggeren. Det består af en 40 millimeter bred spids, der løsner ned i 35 centimeters dybde.

Der placeres samtidig gødning i sporet, og kartoflerne er lagt i én arbejdsgang.

- Det er den vej, jeg gerne vil gå. At vi kører så lidt som muligt i marken og bearbejder den så lidt som muligt. Jeg kan ikke forstå, det skal være nødvendigt at være så hård ved jorden for at dyrke kartofler, siger han.

Flere fordele end klimarobust jord

Frank Berndt har oplevet en lang række fordele, også udover den bedre bæreevne i et vådt efterår. Han har fået en bedre vandforsyning om sommeren.

- Vi vander tidligt, men vi har 14 dage mere at løbe på, før vi ser symptomer på tørke, og det giver os noget fleksibilitet, fortæller han.

Derudover er det slut med sandflugt i foråret, og der er kommet meget mere liv i jorden.

Blandt andet er majsstubben også langt mere omsat, når der skal etableres ny afgrøde, og så er der kommet regnorm.

- Jeg kan se regnorm eller optageren nu. Det kunne jeg ikke før, fortæller han.

Sådan ser det ud, når kartoflerne er lagt. Der er jordbearbejdet i fem centimeters dybde for at lave nok materiale til kammene.

Pløjefri marker bærer bare bedre

FRDK PløjefriRådgiver og planteavlskonsulent hos LRS Søren Wind har set flere eksempler på, at det er en fordel at være pløjefri landmand i år.

- Det virker helt klart til, at de pløjefri jorder bærer bedre oppe under de her ekstreme forhold, vi har har i år, siger Søren Wind.

Han har haft det helt inde på livet, fordi han har været ude at tage jordprøver.

- På de upløjede marker har jeg kunnet køre, fortæller han.

Dog understreger rådgiveren, at uanset om man kan køre eller ej, så skal man nøje overveje det, før man kører ud, når der er så vådt som i år. Det kan give alvorlige strukturskader.

- Men har man kartofler, der skal bjerges, eller en vigtig ukrudtsbekæmpelse, så kan man være nødt til det, siger han.

Vandet har fået overtaget

Selvom Frank Berndt har kunnet køre længere i kartoffelmarkerne, så er det ved at være slut nu, og der står stadig seks hektar.

- Vi er nødt til at stoppe nu. Grundvandet står op i niveau med jordoverfladen, og maskinerne er umulige at styre. Jeg ved ikke, om vi får de sidste seks hektar, fortæller han.

Faktaboks

Bimpel

  • Beliggende i Tønder tre kilometer fra den tyske grænse
  • Ejet af Brian Rostgaard Andersen
  • Maskinhandel, der handler med en række forskellige landbrugsmaskiner. Blandt andet er virksomheden forhandler af den direkte såmaskine Sumo.
  • Landbrug med 620 hektar: 120 hektar kartofler (heraf ti hektar med læggekartofler), 350 hektar majs til biogas, 100 hektar rug til biogas, 50 hektar med raps og hvedegræs (også til biogas

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.