Landmand på storindkøb: Nitrifikations-hæmmer skal i gylle til hvede og vårbyg

Carl Johan Schultz blander normalt kun nitrifikationshæmmer i gylle til majs, men i år får også en del af gyllen til hvede og vårbyg et skud på grund af høje gødningspriser.

Hos planteavler og griseproducent Carl Johan Schultz er der i år foretaget storindkøb af nitrifikationshæmmeren Vizura.
 
På grund af de høje gødningspriser er det planen at blande Vizura i gylle til både vinterhvede, vårbyg og majs. Foreløbig er 1.000 liter indkøbt til en pris på den rigtige side af 100 kr. pr. liter, og med en dosering på 2 liter pr. hektar, rækker det altså til 500 hektar.
 
Den kronjyske landmand driver Vindbylund ved Gjerlev, nord for Randers. Her midt i februar har han endnu ikke taget hul på årets gyllekørsel, der sker med eget maskineri. På grund af en regnfuld februar er den tunge østjyske jord nemlig umulig at køre på. 

NORMALT KUN I MAJS

"Det er klart, at både de høje gødningspriser og høje afgrødepriser gør det mere interessant at øge udnyttelsesgraden af kvælstof i gylle, også i andre afgrøder end normalt.
 
I et normalt år ville jeg nok kun have brugt Vizura til gylle udbragt til majs, og måske kunne jeg også finde på at prøve det i tidligt nedfældet gylle før vårbyg," forklarer Carl Johan Schultz.
 
Han driver i alt 1.300 hektar, hvoraf cirka 800 hektar er forpagtet. Afgrøderne til høst 2022 er rødsvingel, alm. rajgræs, vinterraps, vinterhvede, vårbyg samt silomajs til en mælkeproducent.
 
På Vindbylund produceres 16.000 slagtegrise med indkøb af primært 30 kilos grise. I alt køres der årligt 60.000 ton gylle ud på afgrøderne, inkl. maskinstationsarbejde for andre bedrifter. 
 
På bedriften udbringes gyllen med eget maskineri, nemlig to AP-gyllevogne med en kapacitet på henholdsvis 25 og 30 kubikmeter, og der kan køres gylle ud med både slanger og nedfælder.
 
Til AP-gyllevognen med mulighed for at efterspænde nedfælder er der indkøbt doseringsudstyr til Vizura fra Samson til en pris af 16.000 kr. plus montering. Doseringsudstyret kan på en arbejdsdags tid flyttes til den anden gyllevogn, men det forventer Carl Johan Schultz ikke bliver nødvendigt.
 
"Doseringsudstyret er meget nemt at bruge. Man tænder bare pumpen til Vizura samtidig med pumpen til gyllepåfyldning," siger han.
 
 

Vindbylund omfatter en markdrift på 1.300 hektar samt produktion af slagtegrise.

KUN VIZURA TIL TIDLIG GYLLE

De kronjyske landmand forklarer, at han i år dels vil blande i Vizura til gylle, der nedfældes før henholdsvis vårbyg og majs, og dels til første gylleudbringning med slæbeslanger i vinterhvede. Det giver bedst "value for money", vurderer han.
 
Nitrifikationshæmmeren virker nemlig ved at bevare kvælstoffet i gyllen på plantetilgængelig form (ammonium-N) i en længere periode end ellers. Dermed kan en større del af kvælstoffet optages i planterne, når de kommer i vækst. Samtidig bliver kvælstofudvaskningen reduceret.
 
For at ramme kvælstofbehovet korrekt ved sidste gødskning i vinterhveden anlægger Carl Johan Schultz nulparceller. 
 
Basf, der er producent af Vizura, oplyser, at firmaforsøg viser, at tilførsel af nitrifikationshæmmeren til gylle betyde, at N-doseringen i fx hvede kan reduceres med 20 kg N pr. hektar. Også på miljøsiden er der gevinst, idet emissionen af NO2 bliver reduceret med 50 procent, og nitratudvaskningen bliver reduceret med 35 procent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.