Landmand sår blandsæd af rug og hvede

Såningen af 300 hektar rug er i fuld gang hos økolog Torben Galsgaard. Som noget nyt sås blandsæd af rug og vinterhvede på 60 hektar.

"Vi er i fuld gang med at så i alt knap 300 hektar rug. Det er en fornøjelse, når forholdene er så gode, som de har været i år. Holder vejret, bliver vi færdige sidst i den kommende uge«, fortæller Torben Galsgaard.

Han tilføjer, at der på 60 hektar bliver lavet ’forsøj’ med såning af blandsæd bestående af 40 pct. hvedeudsæd og 60 pct. rugudsæd.

»Vi har rigtig gode erfaringer med at avle gode udbytter i blandsæd af havre og vårbyg. Derfor vil vi undersøge, om vi på nogle af vores arealer kan øge udbyttet og lave et godt foder ved at samdyrke rug og hvede«, siger Torben Galsgaard.

Godt vejr til at harve

»Det gode vejr har givet en oplagt mulighed for at bekæmpe kvik. Derfor kører vi lige nu med tre stubharver og bekæmper kvik på alle de marker, hvor vi ikke har efterafgrøder«, fortæller Torben Galsgaard.

Bekæmpelsen af kvik foregår ved at harve én gang med fuld gennemskæring med en Horsch Terrano eller en Horsch Cruiser. Derefter harves der 2-3 gange med en otte meter bred ombygget Marsk Stig harve, som lægger kvikken op på jordoverfladen.

Første harvning med Marsk Stig harven sker lige efter harvningen med fuld gennemskæring. Derefter harves der med Marsk Stig harven hver 8.-10. dag, så længe jorden er tilstrækkelig tør til at opnå en god bekæmpelse.

Klar til at snitte majs

Ud over sine egne 15 hektar med majs skal Holmager Økologi snitte knap 600 hektar majs for andre landmænd.

Foreløbig er der ikke noget af majsen, der er klar til at blive snittet. Med den nuværende vejrudsigt er der udsigt til, at de første majsmarker er klar til at blive snittet 1. oktober.

Femte og sidste slæt græs forventes at blive taget 10.- 15. oktober.

Faktaboks

Udfordring her & Nu

  • Afgræsning: Køerne henter stadig en masse godt græs på markerne. Med køligere og ustadigt vejr kommer afgræsningen hurtigt til at gå på held for i år.
  • Hegnsklipning: Vi benytter os af det gode vejr og klipper hegn med vores arm-monterede Spearhead hegnsklipper. Vi har kørt hele ugen. Tidligere brændte vi de afskårne grene eller skubbede dem ind i hegnene med en gummiged. Nu samler vi grenene i hjørner af markerne og bidrager dermed til en bedre biodiversitet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.