Landmand: Stankelbenslarver spiser af min spinat

Det er ikke lutter indtjening at have specialafgrøder, mener Morten Mikkelsen, der skal i gang med at så nye hanplanter i spinat.

"Jeg har netop sprøjtet spinaten med 0,45 Avaunt mod stankelbenslarver, da de er i gang med at spise min spinat. Det er godt nok ikke ret effektivt, men frøavlskonsulenten mener, at man kan se forskel på, om man sprøjter eller ej.

Så derfor har jeg gjort det. Man kan se, der forsvinder planter, og marken skulle jo nødig blive helt sort. Spinat er jo en værdifuld afgrøde«, fortæller Morten Skjødt Mikkelsen.

Forfrugten til spinat er hvede, og det plejer ellers ikke at give problemer med stankelbenslarver, som normalt volder størst problemer efter græs.

Men Morten Mikkelsen har oplevet det før. Han mener, det skyldes de mange afgrøderester på jorden fra CA-dyrkningen og efterafgrøderne.

Han holder jo ikke jorden sort i efteråret - som stankelbenslarverne ikke kan lide - tværtimod.

Skal så hanplanter om

Som om det ikke var nok, har den japanske salatavler, der aftager spinatfrøene, bedt om at få sået hanplanter igen, så det skal Morten Mikkelsen i gang med.

»Salatavleren er bange for, at hannerne ikke lever længe nok til at bestøve hunplanterne. Så vi skal så to rækker i hanlinien igen.

Det kommer da til at ødelægge noget af det, der er sået - men det er underordnet - det andet er vigtigere. Jeg parerer bare ordre«, siger han.

Svampesprøjtninger i hvede

Morten Mikkelsen har længe brugt sortsblandinger i hvede med to sorter.

Men i år har han blandet fem sorter, som er sat sammen af sunde sorter.

»Jeg forventer at svampesprøjte én gang mindre, end jeg ville have gjort i rene sorter. Min plan var kun to sprøjtninger, men al den regn i maj betyder nok, at det bliver tre gange«, siger han.

Grunden til, at han skiftede til sortsblanding, er Rose Kristoffersens Ph.d.-opgave, hvor hun gik mange år tilbage i landsforsøgene og sammenlignede data. Hun fandt, at man sparede én svampesprøjtning i sortsblandinger.

Faktaboks

  • Sindballegaard ved Vejle.
  • 338 ha med vårbyg m. udlæg, hvede, havre, hestebønner, spinat, hvidkløver og rajgræs til frø. JB 6-7.
  • Pløjefri dyrkning fra 2011, Conservation Agriculture fra 2016. Harver dog før vårbyg og pløjer før spinat.
  • 280.000 slagtekyllinger.

Udfordring her & Nu

  • Vårkorn: »Vi skal i gang med at ukrudtssprøjte vårkorn. I rajgræsudlæg med Mustang Forte, fordi den er resistensbryder, og så jeg er sikker på ikke at få bælgplanter i rajgræs næste år. I ren vårbyg bruges Zyper, hvis der er storkenæb - ellers Expres. Og i hvidkløverudlæg Fighter 480. Alt tilsættes mangan«.
  • Hestebønner: »Har fået roundup før fremspiring. Hvis de sås dybt nok, kan roundupsprøjtningen trækkes så langt, at det sidste ukrudt også rammes. I én mark var det nok mod ukrudtet - i en anden gives Focus Ultra mod græsser«.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.