Landmand uden plov i 23 år: Conservation agriculture har givet mere dyrkningssikker jord

Hans F. Larsen, mangeårig CA-landmand, rører helst ikke jorden, men har dog erkendt, at overfladisk harvning er nødvendig for at etablere vårsæd på kold lerjord.

Det er 23 år siden, Hans F. Larsen fra Barløsegaard ved Assens på Vestfyn brugte ploven sidst, 17 år, siden han begyndte at så direkte med en tandsåmaskine uden forudgående harvninger, og syv år, siden han købte en såmaskine, der slet ikke bearbejder jorden - og dermed gik over til 100 procent Conservation Agriculture (CA).

Men i år har han af nød harvet lerjorden overfladisk i 5-6 centimeters dybde med en Hankmo harve inden såning af vårbyg.

- Mit CA-system passer perfekt til etablering af vintersæd i efteråret, men er udfordret i vårsæd i foråret. Især sidste forår var lerjorden kold meget længe. Når jorden ikke brydes, bliver der ved med at komme vand op nedefra.

- Der gik en måned, før min vårbyg spirede, mens det kun tog en uge på naboens pløjede jord. Det blev aldrig en god afgrøde - sneglene var også hårde ved den. Derfor har jeg i år ændret praksis og harvet jorden overfladisk for at bryde den, så den ikke er så kold. Det tror jeg, mange CA-landmænd kommer til. Det hjælper også mod sneglene, siger Hans F. Larsen.

Har styr på græsukrudt

Han har egentlig ikke så meget imod at harve. Det er mest i forhold til ukrudtskontrol, at han er betænkelig.

- Efter vi er gået over til no-till og CA, er græsukrudt ikke længere et problem. Det var det før, men nu kan vi styre det. Det, at ukrudtsfrøene ligger urørt oven på jorden efter høst, betyder meget. Mange frø går til i stedet for at blive konserveret i jorden. Men når jeg så harver, kommer gamle ukrudtsfrø op, som spirer, siger han.

Placerer NPK-gødning

Hans F. Larsen placerer altid gødning ved såning af vårsæd. Normalt kun kvælstof, men i år har han brugt NPK (200 kilo 15-7-12).

- Selv om jeg bruger gylle, og jorden derfor indeholder meget fosfor, er det bundet i jorden i starten. Så jeg tror på, det har en effekt, at P er til rådighed straks. Vårbyg får i alt 130 kilo N.

Udfordringer her & nu

  • Ukrudt: - Før forårsarbejdet sprøjtede jeg med 700 gram glyphosat per hektar. Derpå såede jeg - og lige før fremspiring sprøjter jeg med 500 gram glyphosat + 0,1 DFF. Senere får det Zypar mod burresnerre og andet frøukrudt, siger han.
  • Såning: - Vårbyggen er maltsorten Laureate, der udsåes med stor udsædsmængde. Tidligere såede jeg 150 kilo ud per hektar. Men efter jeg er gået over til CA, sår jeg 190-200 kilo ud, fordi der i CA-systemet er knap så høj fremspiring (75 procent) og en for ringe buskning, fordi jorden er koldere.

Faktaboks

  • Hans F. Larsen driver Barløsegaard (JB 5-7). Sønnen Frederik er med i det hele.
  • 257 hektar med raps, vinterhvede, strandsvingel, vårbyg, juletræer, skov, natur.
  • Pløjefrit siden 2000. Overgang til 100 procent Conservation Agriculture fra 2016 med Cross Slot/Nowag no-till såmaskine (skiveskær)

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.