Landmand: Vi begynder at graduere gyllen til foråret

I Marken Nu: Vi tager nye tiltag i brug til næste år for at udnytte de værdifulde næringsstoffer i gyllen bedst muligt på Go-gris, fortæller Martin Mogensen.

- Når gødningen er så dyr som nu, har gyllen en høj værdi. Den skal derfor udnyttes så godt som muligt, siger Martin Mogensen fra den østjyske bedrift Go-gris.

- Vi graduerer i dag al vores handelsgødning. Fra foråret vil vi også i gang med at graduere gyllen, så vi kan udnytte næringsstofferne endnu bedre. Vi tager alligevel analyser af alle tanke. Så det er nærliggende at køre mængden op og ned ud fra biomassemålinger af afgrøden fra satellit.

- Samson har lavet et system, der fungerer lige som et gradueringskort til handelsgødning. Det kører vi bare ind i gyllecomputeren, så skulle det kunne fungere på vores gyllevogn, siger han.

Gyllen vil blive gradueret i 30 meters bredde. Men det er bedre end i dag, hvor hele marken tildeles ens.

- Det bliver primært gylle til hveden i marts-april, der bliver gradueret. Vårsæden er lidt sværere, men jeg kunne godt lave et gradueringskort ud fra sidste års biomassekort og min erfaring om markerne, siger Martin Mogensen

- Der står nogle flotte efterafgrøder derude. Nogle vil frigive lige så meget kvælstof, som vi bliver fratrukket dem. Kunsten er at finde ud af, hvor stor eftervirkning af kvælstof der er i hver mark. Det er svært at vide, hvornår kvælstoffet frigives, siger han.

Han vil ud fra efterårets biomassekort se, hvor godt efterafgrøderne stod i hver mark. Dårlige marker vil få mere kvælstof til foråret - og modsat.

Tilbageblik på sæson 2022

- 2022 var en god sæson at være planteavler i. Det var en nem sæson uden de store udfordringer. Specialafgrøder som spinat og frø har givet fornuftigt. Og de fleste priser har været høje. Så flere år som 2022, tak, siger han.

Noget, der også er vigtigt på bedriften, er bæredygtighed og biodiversitet.

- Vi sår blomsterstriber og får ukurrante arealer afgræsset, så der bliver plads til næringsfattige planter på engarealerne. I vore læbælter og produktionsskove lader vi nogle træer og dødt ved ligge til gavn for krible-krable dyr.

Udfordring her & nu

Vårhvede: - Vi vil for første gang så 30 hektar vårhvede i efteråret på noget af vores mildere jord. Vi sår først sidst i november, så det ikke er for stort før vinter. Vi gør det for at få et større vintersædsareal, da vi har nok vårsæd i år, siger Martin Mogensen.

Gylle: - Vi har meget gylle, der skal bringes ud, og kan ikke nå at køre det hele ud under optimale forhold. Så vi vil bruge nitrifikationshæmmere i foråret i de tilfælde, hvor vi er tvunget til at bringe gyllen ud i tørt og varmt vejr - for at udnytte næringsstofferne bedre.

Faktaboks

  • Go-gris v. Østbirk, Horsens
  • Ejes af Martin & Mads Mogensen og Jonas Midtgård
  • Driver 980 hektar med vinterhvede, vinterraps, rug, vinter- og vårbyg, spinat, ital. og alm. rajgræs. JB 4-6
  • Præcisionsjordbrug fra 2021
  • Ansat i mark: 3 faste+3 løse medarbejdere
  • 1.000 søer i full-line produktion.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.