Landmand: Vi graduerer al gødning og udsæd fra i år

Hos Martin Mogensen er såningen stort set overstået. For første gang er udsæden gradueret ud fra tre års biomassekort.

- Det har været et nemt forår. Vi begyndte at så 10. marts, og mangler nu kun fem hektar vårbyg, som lige skulle drænes først, så er vi færdige med de 340 hektar, fortæller Martin Mogensen, som ejer bedriften Go-gris ved Østbirk sammen med to andre.

De skal også have sået 20 hektar spinat, men det gør de ikke selv.

Bedriften driver 980 hektar og begyndte sidste år med præsicionsjordbrug. De graduerer gødningen og udsædsmængden i alle afgrøder.

Gradueret såsæd

- Vårbyggen er for første gang sået efter gradueringskort i år. Vi har brugt markens biomassekort fra de sidste tre år omkring 1. maj og taget et gennemsnit. Og så har vi manuelt lagt et lag ovenpå, hvor vi har erfaring for, at der skal skrues ned i stedet for op.

Vores marker er meget kuperede og varierer meget jordbundsmæssigt. På den ene side af en bakketop kan der være stiv ler og på den anden ren sand. Så det giver god mening at graduere udsædsmængden, siger Martin Mogensen.

De kører med Lemken Solitaire såsæt med Isobus og en John Deere traktor med JD-link. Gradueringskort sendes til traktoren via My John Deere.

- Man får et JD-operationscenter på mobilen, hvor man kan følge alt - hastighed, timeantal, forbrugt såsæd og brændstof og meget mere. Det giver et godt overblik, så det bruger jeg meget.

Gradueret gødning

Gylle er bedriftens primære gødning. Vintersæd startgødskes med handelsgødning, og efter gyllen gives igen handelsgødning. Begge N-mængder gradueres med Amazone spreder og Isobus.

- Vinterbyg er nu færdiggødsket med 170 kg N, og rapsen er også tæt på. Vi plejer at få de bedste resultater ved at gødske færdigt tidligt. Vi har gradueret 30-40 pct. op og ned efter Robin Hood princippet med at tage fra de rige planter og give til de fattige.

På bakketoppe og ved snegleskader, hvor afgrøden står tyndt, trækker vi dog noget fra eller bruger omvendt Robin Hood, siger Martin Mogensen.

Faktaboks

UDFORDRING HER & NU

  1. Spinat: Vi mangler kun at så spinat. Jeg har bevidst trukket såningen, da jeg var bange for, at der kom for meget ukrudt, hvis spinaten blev sået meget tidligt. Jeg håber ikke, jeg fortryder nu, hvor det er blevet koldt og ustadigt vejr.
  2. Gylle:  To tredjedele af gyllen er kørt ud, så vi er langt med forårsarbejdet.
  3. Dræn: Vi dræner stadig. Der er mange våde huller i år. Vi er også i gang med at samle sten, som vi har mange af. Vi tromler ikke pga. dårlige erfaringer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.