Landmand: Vi har sået lucerne i bunden af rapsmarken

Hans Frederik Larsen er spændt på, hvordan lucernen vil udvikle sig, efter at rapsen er høstet.

I bunden af rapsen står der små lucerneplanter. Man skal se godt efter, for de fylder ikke meget i den store raps.

- Idéen bag er at høste kvælstof, samtidig med at man dækker jorden, så ukrudt ikke spirer frem. Vi skal vænne os til at samdyrke afgrøder med N-fikserende planter. Det er win-win, mener Hans Frederik Larsen fra Vestfyn.

Lucernen skal brede sig efter høst af raps. Sidst i september skal hveden sås, hvor den bliver skåret direkte ned i lucernen med no-till såmaskinen.

- Det er meningen, at lucernen fortsat skal stå i bunden af de kommende års afgrøder. Det er dog nødvendigt at hæmme lucernen, når en ny hovedafgrøde skal sås og have fat. I raps brugte jeg ingen Belkar, men 2x Agil mod spildkorn plus Kerb, siger han.

Raps er ikke skadedyrssprøjtet

Rapsen er ikke sprøjtet mod skadedyr i foråret. Det gør han meget nødigt.

- Jeg tror på, at vores mange nyttedyr i CA-systemet som løbebiller og edderkopper langt hen ad vejen selv kan klare skadedyrene. Sprøjter jeg, dør nyttedyrene jo også - og de er vigtige.

I efteråret var han dog for første gang i seks år nødt til at bekæmpe rapsjordlopper lige efter såning.

Hans Frederik Larsen glæder sig over hveden, der aldrig har stået så godt. Også vårbyg og raps tegner lovende.

Hans Frederik Larsen viser lucernen i bunden af rapsen frem. Metoden kaldes »living mulch« og skal høste kvælstof og samtidig dække for ukrudt. Han tror, det vil betyde, at rapsen bliver nødt til at blive skårlagt. Fotos: Merete Hattesen.

Sund og kraftig hvede

- Hveden er grøn helt ned i bunden, men det er også en blanding af fire sunde sorter (Pondus, Momentum, Heerup, Rembrandt). Jeg regner først med at svampesprøjte på faneblad plus aks. Sidste år fik det kun én gang.

Han har hvede efter hestebønner, raps og byg. Kun den kraftige hvede efter hestebønner er vækstreguleret.

- Marken var allerede kraftig i efteråret, så i 14 dage i februar havde jeg 200 får gående, som gnavede hveden halvt ned. Tanken var, at de skulle æde de gamle blade og noget af hovedskuddet, så hveden blev nulstillet og buskede sig bedre. Og det har den gjort - den står fantastisk og mere ensartet, fortæller Hans Frederik Larsen.

Udfordring her & nu

Udlæg: - I sidste uge såede jeg hundegræs-udlæg i vårbyg. Vi har god erfaring med først at lade byggen komme op og derpå så udlæg imellem sårækkerne med GPS. Den fik 0,008 DFF før isåning og skal have 0,05 senere. Byg uden udlæg skal også ukrudtssprøjtes, men jeg venter, for der er intet ukrudt.

Raps: - Jeg svampesprøjtede rapsen for 14 dage siden. Set i bakspejlet var det til den tidlige side, så vi overvejer at sprøjte en gang til. Især fordi vi nok får en lang blomstring med vores lave plantetal og en stor buskning, siger han.

Faktaboks

  • Hans Frederik Larsen driver Barløsegaard (JB 5-7). Sønnen Frederik er med i alt.
  • 257 ha med raps, vinterhvede, strandsvingel, vårbyg, juletræer, skov, natur.
  • Pløjefrit siden 2000. Overgang til 100 pct. Conservation Agriculture fra 2016 med Cross Slot/Nowag no-till såmaskine (skiveskær).

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.