Landmand: Vi sår 620 hektar efterafgrøder inden høst
Hos Michael Bundgaard, Klitgaard Agro, er afgrøderne knap modne, men alt er gjort klar til høst.

"Vi har høstet et par marker med vinterhvede. Resten af afgrøderne er endnu ikke helt modne«, fortæller Michael Bundgaard.

Den forholdsvis sene start på høsten skyldes dels ejendommens geografiske placering, dels, at jorden er lidt længere om at blive varmet op i Conservation Agriculture dyrkningssystemet. Det giver en lidt senere høst.

Klar til høst

I disse dage afsluttes etableringen af de i alt 620 hektar efterafgrøder. Det sikrer, at efterafgrøderne når at vokse sig kraftige i efteråret og, at jorden ikke på noget tidspunkt af året er uden plantedække.

»Vi har holdt et høstmøde i sidste uge, hvor vi lagde en slagplan for, hvordan arbejdet skulle gribes an«, fortæller Michael Bundgaard.

Han tilføjer, at det blandt andet indebærer, at der tages prøver af samtlige læs, der køres hjem på lageret. Hver prøve får et ID-nummer og bliver læst ind i GranIT. GranIT korrigerer mængden til et vandindhold på 15 pct. Samtidig registreres proteinindholdet og andre kvalitetsparametre, så både mængde og kvalitet er registreret i systemet.

»Vi fodrer kornet op. Derfor har det stor betydning, at vi ved præcis, hvor meget korn vi har, og hvordan kvaliteten er. Dermed kan vi i god tid forholde os til, om vi skal købe korn og ekstra færdigfoder«, siger Michael Bundgaard.

Selve høsten sker med tre mejetærskere. En sneglevogn transporterer korn og raps ud til en ventende lastbil, som står for hjemtransporten.

På de marker, der ligger tættest ved siloerne, klarer almindelige kornvogne dog fra- og hjemkørslen.

Faktaboks

Michael Bundgaard

  • Driver Klitgaard Agro på 2.200 ha ved Hals i Nordjylland med sin far Anders B.
  • Dyrkningssystem: Conservation Agriculture med no-till, maks. plantedække, varieret sædskifte og faste kørespor.
  • Afgrøder: Vinterraps, vinter- og vårhvede, vårbyg, rajgræs, grynhavre, rug, hestebønner.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.