Landskonsulent: Forsøg viser stort potentiale i rækkedyrket frøgræs

På Store Frødag i denne uge blev der fremvist to forsøg med rækkedyrket alm. rajgræs, hvor ukrudtsbekæmpelsen sker med radrensning og båndsprøjtning - og forsøgene er lovende, vurderer landskonsulent.

Rækkedyrkning af frøafgrøder og bekæmpelse af ukrudt med radrenser og båndsprøjte har en fremtid i Danmark. Teknikken fungerer, og effekten på ukrudtet er god, selv om der naturligvis fortsat vil skulle justeres på strategien, når mere viden tikker ind på kontoen. 

Gevinsten er, at det vil være muligt at skære kemiforbruget ned til godt det halve i forhold til en almindelig dyrket frøafgrøde. 

Sådan lyder konklusionen fra Barthold Feidenhans´l, landskonsulent i frø hos Seges PlanteInnovation, efter onsdagens Store Frødag på Stevns.

25 centimeters rækkeafstand

En af de i alt otte sessioner med tilhørende markforsøg på frødagen var med netop rækkedyrkning af alm. rajgræs.

På Store Frødags arealer blev der i 2018  som led i et Landsforsøg etableret  alm. rajgræs udlagt i renbestand om efteråret  i storparceller på otte meters bredde og med fire gentagelser. Samtidig blev der i foråret 2019 etableret et demo-forsøg i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, også med fire gentagelser

I begge tilfælde blev frøafgrøden sået med normal udsædsmængde og på 25 centimeters rækkeafstand.

"Det betyder, at der har været flere planter i rækken end normalt, og det kan være en god ting i forhold til konkurrencen over for ukrudtet", bemærker Barthold Feidenhans´l.

I forsøget er der en moderat ukrudtsbestand.

På forsøgsmarken på Stevns er der en moderat ukrudtsbestand.

Intensiv rensning og udbytte

For rajgræsset i renbestand har der i forsøget været radrenset en eller 2 gange om efteråret gange plus  en eller to gange i foråret.

Ved første radrensning blev der brugt en radrenser af mærket Cameleon, som er stiv i rammen, hvilket betyder at det var svært at styre rensedybden.

Derfor blev der ved de resterende radrensninger brugt en Einböck radrenser, som har hvert skær ophængt i et selvstændigt parallelogram. Begge rensere var udstyret med et Garford-kamera til genkendelse af rækken.  

"Jeg kan godt se forskel på intensiteten af radrensningen med tendens til at de mest rene parceller er renset flest gange. Når vi nu høster udbytte på parcellerne, får vi at se om det har betydning for udbyttet og frarensningen.

I rækken er der udført 3-4  gange båndsprøjtning i forskellige kombinationer af midler. Sprøjtetidspunkterne har været som for en almindelig rajgræsafgrøde.

Sten og kamiller er udfordringer

Landskonsulenten påpeger, at systemet med radrensning - trods det indtil videre lovende forsøg - også vil give udfordringer.

"Der er sten, som bliver renset op, og det er et stort problem. Sten vil ødelægge mejetærskeren, og derfor skal de samles sammen, eller alternativ skal landmanden om muligt tromle marken".

En anden udfordring er, at radrenseren ikke har fået has på især kamiller, som generelt har en tendens til at gro igen. Kamillefrø kan frarenses efter høst, men de store kamilleplanter kan besværliggøre selve høsten.

Tidligere på året stod der også nogle stedmoderplanter tilbage i parcellerne, men de er nu bekæmpet. Melder og rodukrudt kan måske også være et problem, vurderer landskonsulenten.

Radrenser er godt supplement

"Generelt kan vi med kombinationen radrensning og båndsprøjtning spare godt halvdelen af kemien. Det er relevant, fordi vi mister mange pesticider for tiden.

Vi begynder også at se problemer med resistens, så der er god grund til at kigge efter alternative metoder til at holde frøgræsmarkerne rene", siger Barthold Feidenhans´l, og fortsætter: 

"Jeg tror ikke, radrenseren kommer til at erstatte pesticider, men den kan være et godt supplement på en lang række ejendomme med arealer, der er egnet til det, og hvor man kan investere i set-uppet."

Også forsøg med strandsvingel

Frødagens forsøg med rækkedyrket alm. ragræs kommer til at ligge yderligere et par år for at indsamle flere resultater. To parametre, som har vist sig at have betydning for afgrøden, nemlig skærbredde og skærtype, skal også undersøges nærmere. 

Planen er at udlægge et forsøg med rækkedyrket strandsvingel i efteråret.

"Rækkedyrkning vil måske også være muligt i hundegræs, mens engrapgræs og rødsvingel har et vækstforløb som gør det vanskeligt at radrense", mener Barthold Feidenhans´l.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.