Landskonsulent: Nu kommer lusene - tjek din vintersæd
Især de tidligt såede vintersædsmarker er udsat for angreb af havrerødsot, som bladlusene overfører i efteråret. Så det er nu, du skal tjekke markerne.

»Den milde periode i den forløbne uge har fremmet bladlusene, så det er derfor nu vigtigt at undersøge markerne for eventuelle angreb. Først og fremmest de tidligt såede marker.

I Skåne følges forekomsten af bladlus i en sugefælde nord for Malmø. Her fanges nu usædvanlig mange bladlus og også væsentlig flere end i efteråret 2014, hvor der som bekendt var mange bladlus.

Det er derfor nu meget vigtigt at undersøge vintersædsmarkerne for eventuelle angreb«.

Sådan lyder anbefalingen fra landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Seges i ugens registreringsnet, som bygger på konsulenternes indrapportering af fangst af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 42.

Her er der i denne uge i hvede fundet bladlus i 12 af 24 undersøgte marker med 0,1 til 2 procent angrebne planter. Det er 50 procent af markerne mod ca. 40 procent i sidste uge.

I vinterbyg er der fundet bladlus i 13 af 20 marker med 0,1 til 12 procent angrebne planter. Det er 65 procent af markerne mod ca. 50 procent i sidste uge.

Bekæmpelsestærsklen har dette efterår indtil nu været overskredet i ca. 10 procent af de tidligt såede hvedemarker og i ca. 20 procent af de tidligt såede vinterbygmarker.

Forekomsten af bladlus ligger altså endnu generelt på et lavt niveau. Men vær opmærksom på, at der i enkeltmarker er fundet mange bladlus i praksis.

Hold øje med bladlus i tidlig sået vintersædMark Torsdag 20. september 2018 · 00:00

Bekæmpelsestærskel

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefaler landskonsulenten dog en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Eventuel  bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg/ha Karate, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l/ha Fastac, 0,05 -0,1 l/ha Mavrik Vita og i vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l/ha Biscaya.

Sådan finder du bladlusene

Markerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys.

Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen eller ved basis af bladene.

Følges fortsat

Forekomsten af bladlus følges i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.-6. november.

Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.