Langvarige forsøg: Sædbårne sygdomme spreder sig hurtigt uden bejdsning

Bayer-t forsøg viser, at sædbårne sygdomme allerede efter to år er vendt tilbage, når man ikke gør brug af fungicidbejdsning af udsæd.

Det kan have store konsekvenser, hvis man ikke bejser såsæd af korn mod svampesygdomme. Nogen af de sædbårne sygdomme vender nemlig tilbage blot efter to år uden bejsning.

Det viser de første resultater fra et langvarigt forsøg med sædbårne sygdomme, som udføres af Bayer, fortæller det engelske netmedie Farmers Guardian

Fungicidbejdsning af udsæd er en effektiv måde at kontrollere sædbårne sygdomme som stinkband i vinterhvede eller nøgen bygbrand, bygbladplet og bygstribesyge i vinterbyg. Bejdsning af frø med fungicider bliver dog nedprioriteret af nogen landmænd for at holde udgifterne nede eller grundet et ønske om at forbedre jordkvaliteten.

Forsøg med bejdset og ikke-bejdset såsæd

I Bayer-forsøget gør man brug af ikke-bejdset såsæd fra henholdsvis vinterhvede og vinterbyg.

Den anvendte vinterhvedesorten er KWS Basset, og vinterbygsorten er Cassata. Både byg og hveden er sået på to forskellige lokaliteter.

På den ene lokalitet er såsæden fungicidbejdset, mens der på den anden lokalitet anvendes ubejdset såsæd. Begge steder blev afgrøden behandlet med fungicider gennem vækstsæsonen. 

For vinterhveden benyttede man sig af bejdsemidlet Redigo Pro (prothioconazole + tebuconazole), mens man for vinterbyggen gjorde brug af Raxil Star (prothioconazole + tebuconazole + flupyram). 

Store dele angrebet med stinkbrand 

Efter høst 2021, hvor forsøget har været i gang i to år, var op til 28 procent af hvedekernerne inficeret med stinkbrand i marker, hvor der ikke var gjort brug af bejdsemiddel. 

Kerry Maquire, der arbejder med plantesygdomme hos Bayer, er meget overrasket over, at man så hurtigt så angreb med stinkbrand. Gennemsnitlig var 15 procent af hvedeafgrøderne inficeret.

Han håber dog stadig, at man kan få nok såsæd fra markerne til at kunne fortsætte forsøget. 

”Stinkbrand spredes meget hurtigt. Den inficerede hvede vil danne sporer, som inficerer de andre marker, man bearbejder efterfølgende. Eksempelvis gennem en mejetærsker, medmindre den gøres grundig rent”, påpeger han. 

På markerne, hvor man benyttede sig af fungicidbejdsning har man endnu ikke observeret nogle sædbårne sygdomme.

For ikke-bejdset vinterbyg var en mindre del inficeret af nøgen bygbrand, og Kerry Maquire er spændt på at følge denne udvikling de kommende år.

Hvilke udfordringer står vi overfor uden bedse?

Ifølge Dave Holah fra Bayer er målet med forsøget at undersøge hvilke konsekvenser det har, når man ikke fungicidbejdser udsæd. 

”Som industri mister vi flere midler mod fungicider, mens det altså er en omkostningstung og langvarig proces at få godkendt nye fungicider.

Der er mulighed for at vælge biologiske midler eller andre alternative måder til at sikre rent såsæd, men disse løsninger har hverken effektivitet eller kapacitet til at overtage den konventionelle bejdsning. Vi vil derfor gerne undersøge, hvor seriøs en situation vi muligvis står overfor”, fortæller Dave Holah. 

Kerry Maguire anbefaler, at planteavlerne at holde et skarpt øje på såsæden og får den analyseret for sygdomme. Det er nemlig den eneste måde man kan finde ud af hvilke sygdomme, der er tilstede i såsæden - og på den måde kan man træffe de bedste afgørelser i forhold til en eventuel behandling.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.