LA's gødskningsforslag møder skepsis
Liberal Alliances forslag om at revidere landbrugets gødskningsregler og kvælstofregulering møder skepsis hos øvrige borgerlige partier.

Liberal Alliances fremsatte i sidste uge et beslutningsforslag, der ifølge beregninger kan være med til at skabe 35.000 nye arbejdspladser og øge eksporten med milliarder. En gevinst der ifølge partiet burde være stor nok til at kunne samle flertal for forslaget. Det møder dog skepsis hos de øvrige borgerlige partier.

"Vi har en række tekniske spørgsmål som vi skal have afklaret i udvalgsbehandlingen. Herefter tager vi stilling til hvordan vi stemmer, når vi når så langt," siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

"Det er et interessant forslag som, desværre ikke tager hånd om hele udfordringen omkring undergødskning", siger Dansk Folkepartis fødevareordfører René Christensen, der dog tilføjer, at han ikke forventer, "at vi bare stemmer det ned".

LA vil diskutere kvælstof i folketinget Onsdag 12. november 2014 · 16:40

Nødvendig debat

I forslaget lægger Liberal Alliance op til at give landmænd lov til at gøde efter det såkaldte ligevægtsprincip og, at den nye målrettede regulering skal ske på basis af Naturstyrelsens nitratmålinger. Både Venstre og Dansk Folkeparti er åbne over for at få en debat om landbrugets gødskningsregler.

"Forslaget er et godt indspark i debatten. I Venstre går vi positivt ind i debatten om at få gjort noget ved den tvungne undergødskning. Landmændene skal efter min mening have lov at gøde afgrøderne noget mere, hvilket der er behov for. Det er tydeligt, at den tvungne undergødskning efter de nuværende regler har en negativ virkning på indholdet af f.eks. protein i kornet. Det betyder at landmanden først taber på marken og derefter inde i stalden, ligesom der også er stigende problemer med kvaliteten i brødkornet," siger Erling Bonnesen.

"Vi er meget positive over for at diskutere, hvordan vi kommer videre og det skal være med virkning fra dyrkningssæsonen 2015, ligeledes skal det være et forslag som ikke "kun" er et forslag før et valg, men et forslag der kan overleve," siger René Christensen.

Emneord gødskning, kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.