L&F: Aarhus Kommune bevæger sig ud på ulovligt vand
13 bederlandmænd der pålægges ikke at bruge sprøjtemidler, behandles urimeligt, mener L&F.

Juristerne i Landbrug & Fødevarer er ved at gøre sig kampklare efter at et flertal i Aarhus Byråd for nylig har vedtaget, at 13 landmænd i Beder ikke må bruge pesticider på deres marker. Kommunen skønner, at markerne ligger i et sårbart vandindvindingsområde.

Viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer, mener ikke, der er lovmæssigt grundlag for kommunens planer om påbud.

"Vi følger udviklingen meget tæt og ser, hvad kommunen gør. Vi skal sikre, at de overholder miljømålsloven og har et grundlag at gøre det på. Hvis de kører derudaf og ikke er på lovens side, vil vi udfordre det juridisk," siger han.

Lars Hvidtfeldt er meget bekymret for, hvilke byrder, man pålægger landbruget og mener ikke, det er tilstrækkelig veldokumenteret at kræve, at landmænd ikke sprøjter.

Han synes også, at kommunen har haft en foragtelig forvaltningspraksis med at presse medlemmerne til at indgå frivillige aftaler mod en urimelig lille erstatning.

"De kan ikke dokumentere behovet og spiller en bekymringsdagsorden om, at der ikke være vand nok i Aarhus Kommune," siger han.

Ifølge Lars Hvidtfeldt arbejder L&F på at finde en løsning baseret på faglighed. Han lægger bl.a. vægt på, at GEUS siger, at koncentrationen af plantebeskyttelsesmidler i grundvandet er lav.

Vandværksforeningen, DANVA, der har blandet sig i debatten peger derimod på, at der er lukket mange vandboringer.

"Det er ude af proportioner. Hovedparten af de boringer, der lukkes, skyldes  kemikalier, der ikke bruges i landbruget," siger han.

Når man ser på godkendte sprøjtemidler, er der gjort fund af round up over grænseværdien i 0,1 procent af boringerne og for bentazon i 0,4 procent af boringerne. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.