L&F: Landmænd har problemer med at nå gyllefristen
Især på Sjælland og øerne har landmænd problemer med at nå at udbringe gylle.

På lørdag er det sidste dag, hvor landmænd må bringe gylle ud til frøgræs, vinterraps og fodergræs. Men det er slet ikke muligt for alle at nå det.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, som anmoder Landbrugstyrelsen om at få rykket fristen, især for Sjælland og øerne med leerede jorde. Fristen er allerede tidligere rykket fra 1. oktober frem til 14. oktober.

Seges og L&F har fået mange henvendelser fra maskinstationer, landmænd og planteavlskonsulenter om problemet - som skyldes de store mængder nedbør.

"Udbringning på vandmættet jord vil resultere i store strukturskader og dybe spor, der vil have en negativ miljø- og udbytteeffekt," pointerer Lars Hvidtfeldt, viceformand for L&F, i brevet.

Nogle har forsøgt at løse problemet ved at køre med selvkørende gylleudlæggere, men de har en begrænset kapacitet, så det har ikke løst problemerne for alle.

"Ud fra henvendelserne vurderer SEGES og Landbrug & Fødevarer, at behovet er størst på øerne, mens der især på de lettere jorde i Jylland vil være færre, som har behovet. Vi vurdere derfor, at man fortrinsvist vil have behov for at gøre brug af en forlængelse på øerne. Her er risikoen for nitratudvaskning generelt lavere end i Jylland, fordi jorden typisk er mere leret, og fordi vinternedbøren normalt er lavere end i Jylland", skriver L&F.

En særlig udfordring er, at gyllebeholderne fyldes hurtigere på grund af den store mængde nedbør. Derfor kan der opstå problemer med fyldte beholdere i vinter og forår.

"På Sjælland har en del landmænd førhen løst lignende situationer ved at overflytte en del af gyllen til ledige, tomme gyllebeholdere, så den i stedet har kunnet udbringes om foråret. Inden for de seneste par år er en del af disse beholdere imidlertid blevet optaget af afgasset biomasse fra biogasanlæggene i henholdsvis Solrød og Kalundborg", orienterer L&F.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.