L&F: Sådan udfordrer vi vandplaner maksimalt

L&F har kørt jurister i stilling for at få vandplanerne ændret.

De seneste vandplaner, der har haft en lang og trang vej frem, er en stor skuffelse for Landbrug & Fødevarer. De er nemlig ifølge direktør Flemming Nør-Pedersen stadig fulde af fejl, som kommer landmændene til skade.

I første omgang vil L&F klage til Natur- og Miljøklagenævenet. Tilbage i 2012 førte L&F’s klage af de daværende vandplaner til, at de blev kendt ugyldige.

»Vi er i fuld gang med at forberede klagen i tæt samarbejde med advokat Håkun Djurhuus,« siger Flemming Nør-Pedersen, der kalder vandplanerne for overimplementering.

Klagen går på tilblivelsen af vandplanerne, altså at Naturstyrelsen ikke har taget højde for de love og regler, man skal, når man laver så omfattende planer. Denne klage skal være klar inden fire uger.

Manglende proportionalitet

Flemming Nør-Pedersen peger på, at Naturstyrelsen ikke har taget højde for proportionalitetsprincippet.

»Nogle steder kræver de alt for stor og dyr indsats i forhold til nytten, og det må man ikke, så det klager vi over,« siger han.

Et af de største problemer er, at vandplanerne bygger videre på en forkert klassifikation.

Ifølge Håkun Djurhuus, partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, er det vigtigt at anfægte vandplanerne nu, for ellers ligger klassifikationen af vandløbene fast i al fremtid.

»Det er nu, der skal rykkes. Naturstyrelsen laver ikke de undersøgelser af vandløbene, de skal, på forhånd, og det er alvorligt, for bordet fanger. De kan ikke bare henvise til, at man kan klage senere,« siger han.

Ikke undersøgt

Håkun Djurhuus peger på, at Naturstyrelsen for eksempel ikke har undersøgt vandløbene godt nok, før de klassificerer dem og heller ikke benyttet reglen om, at vandløb kan kaldes stærkt modificerede, hvis de har stor landbrugsmæssig betydning.

»Reglen skal i spil, før de klassificerer vandløbene, de kan ikke bare sige, at de retter senere,« tilføjer han.

Problemet er, at kravene til indsats bliver så store, at det går ud over udbytterne på jorden, der ligger op ad vandløbene.

Ud over klagen til Natur- og Miljøklagenævnet forbereder L&F og en retssag, hvor man tager udgangspunkt i betydningen for konkrete landmænd. Fristen for at anlægge denne retssag er seks måneder fra i går.

Endelig kører L&F’s store retssag om randzone-ekspropriation videre, som netop er tanket op med friske cases, da de tidligere var blevet svækket af regeringens vækstaftale i april.

Emneord l&f, vandplaner

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.