L&F-sejr i sag om ulovligt træk i landbrugsstøtte

Landbrug & Fødevarer havde ret: Det er ulovligt at trække landmænd i støtte, selvom de har overtrådt reglen to meter bræmmer langs vandløb og søer. Styrelse skal betale millioner retur.

NaturErhvervstyrelsen erkender nu, at Landbrug & Fødevarer havde ret hele tiden: 10 års praksis med at straffe landmænd med træk i støtten, hvis de har gødsket i eller pløjet for tæt på to meter bræmmerne langs vandløb og søer, har hele tiden været ulovlig.

Derfor kan omkring 1.100 landmænd nu se frem til at få de penge tilbage, som de har måttet bøde efter reglerne om krydsoverensstemmelse, for at have overtrådt bræmmebestemmelserne i perioden 2005-2015.
Ifølge NaturErhvervstyrelsen drejer det sig formentlig om et samlet beløb på godt 11 millioner kroner.

Sejr for L&F

"Det her er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, som vil komme omkring 1.100 landmænd til gode her og nu," siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har siden sommeren 2014 gentagne gange rejst tvivl om det juridiske grundlag for at koble bræmmebestemmelserne sammen med sanktioner for krydsoverensstemmelse.

Miljøministeriet har nemlig brugt vandløbsloven som grundlag for reglen om to meter bræmmer.

Men vandløbsloven kan juridisk-teknisk set ikke være en implementering af nitratdirektivet, og kan på den måde ikke danne grundlag for et krav om krydsoverensstemmelse (KO).

Grundig analyse

Både Fødevare- og Miljøministeriet har dermed været involveret i miseren, som Landbrug & Fødevarer opdagede i sommeren 2014 i forbindelse med en dybdegående analyse af alle KO-kravene inden for miljø- og dyrevelfærd.

Det gjorde L&F NaturErhvervstyrelsen opmærksom på, og man påpegede i samme omgang flere andre eksempler på problematiske KO-krav, såsom gyllealarmer og gyllebarrierer.

"Vi har bidt os fast"

"Vi har bidt os fast og bliver ved med at bringe vores argumenter frem. Derfor venter vi også spændt på resultatet af det vækst- og nabotjek, som NaturErhvervstyrelsen forventes snart at offentliggøre," siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer har været med til at presse på for at få sat initiativet i gang, som skal sammenligne de danske KO-regler med dem, der gælder i andre EU-lande.

Kravet om to meter bræmmer har i en årrække ligget på listen over de hyppigste årsager til KO-støttetræk. Kravet har dog fået mindre betydning, siden der blev indført krav om randzoner, fordi randzoner i de fleste tilfælde ligger uden på to meter bræmmerne.

Emneord landbrugsstøtte, l&f

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.