L&F til politikere: Græs uden gødning giver ingen malkekøer

Viceformand Lone Andersen fortalte politikerne i Folketingets Miljøudvalg om konsekvenserne af at forbyde gødskning på på § 3-græs

Drop det planlagte forbud mod at gødske § 3 arealer og styrk i stedet biodiversiteten og indsatsen for at pleje og passe naturen på de tusindvis af hektar, som staten selv ejer.

Sådan lød opfordringen fra viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer, da hun og en mindre deputation fra Landbrug & Fødevarer dag var i foretræde i Folketingets Miljøudvalg for at forklare for politikerne, hvor vidtrækkende konsekvenserne af det planlagte gødskningsforbud er.

Enorme tab

Lone Andersen gjorde det klart for politikerne, at det to-cifrede millionbeløb, som Miljøministeriet har anslået landmændenes tab til, skyder meget langt under målet.

I følge Landbrug & Fødevarers egne beregninger drejer det sig tværtimod om et milliardbeløb, som landmændene samlet set vil miste på gødskningsforbuddet, fordi det omgående vil få jorden til at falde i værdi.

»Vi taler om græsarealer, som kvægbrugerne bruger aktivt i deres landbrug, hvor de tæller med som harmoniareal og som værdifuldt foder til kvæget. Hvis de arealer ikke længere må få gødning, får kvægbrugerne ikke længere et udbytte af græsset, som kvæget kan leve af.

Kun håret vokser

»Kvier, som bliver lukket ud på en ugødet græsmark får ikke nok næring til at udvikle sig til malkekøer - det er kun håret, der vokser på dem,« sagde Lone Andersen.

Hun oplevede politikerne som lydhøre og forbavsede over det indblik i landbrugets virkelighed, som de fik ved foretrædet.

Derfor er det nu hendes håb, at lovforslaget om Naturplan Danmark med gødskningsforbuddet på § 3 arealer kan blive ændret, inden det kommer til anden behandling i Folketinget.

Landbrug & Fødevarers foretræde var det andet foretræde om § 3 arealerne i dag.

Umiddelbart før L&Fs foretræde havde en deputation af sønderjyske landmænd været til foretræde om samme emne.

»Det var tydeligt, at landmændene havde gjort indtryk på politikerne, som åbenlyst ikke havde forstået, hvor store konsekvenser, forbuddet vil få for mange landmandsfamilier. Og vi fra Axelborg tog over, hvor de slap,« siger Lone Andersen.

Emneord l&f, gødskning, mælk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.