L&F til tre ministre: Stop ekstra efterafgrøder
L&F skriver nu direkte til tre ministre og klager over forslaget om op til 80.000 hektar ekstra efterafgrøder.

I april, da Vækstaftale for Fødevarer kom, droppede regeringen planerne om de yderligere 140.000 efterafgrøder.  Nu har de sendt en ændring af gødskningsloven i høring, der kan betyde op til 80.000 hektar ekstra generelle efterafgrøder. 

Det falder i den grad Landbrug & Fødevarer for brystet, og formand Martin Merrild har derfor sendt et brev til såvel vækstminister Henrik Sass Larsen (S,) miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S).

»Det eksisterende efterafgrødekrav er allerede i dag meget byrdefuldt. Flere efterafgrøder betyder, at endnu flere landmænd - specielt dem med husdyr - tvinges til at ændre deres sædskifte. Sædskifteændringerne betyder, at landmanden ikke kan producere foder med høj nok foderværdi og så er landmanden tvunget til at supplere foderet til dyrene for eksempel med importeret soja fra Sydamerika. Det øger omkostningerne for husdyrproducenterne og dermed for mejerierne og slagterierne i Danmark,« skriver Martin Merrild blandt andet.

Unødvendigt tiltag

Som udgangspunkt er der et par gode ting i ændringen af gødskningsloven. Nemlig at brak og vedvarende græs skal kunne tælle som alternativ til efterafgrøder. Da effekten af brak og vedvarende græs allerede påvirker det såkaldte baseline-regnskab for kvælstofudledningen, vil effekten tælle to gange, hvis de også tæller som efterafgrøder. Det er for at modvirke den dobbelt-effekt, at regeringen vil øge kravet om generelle efterafgrøder. 
Det er helt unødvendigt mener Martin Merrild.

»Landbruget er allerede så langt foran de politisk fastsatte mål om kvælstofreduktion, at det ikke burde være nødvendigt for en vækstorienteret regering at føre et så nidkært kvælstofbogholderi, som der her lægges op til,« skriver han til ministrene. 

L&F mener, at det under alle omstændigheder er helt uacceptabelt, at alle landbrug nu kan se frem til øgede krav om omkostningsfulde efterafgrøder - hvor langt de fleste ikke vil have mulighed for at modregne brak og græs i efterafgrødekravet.

»Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at fastholde vækstpolitikken på fødevareområdet og frafalde alle forslag om yderligere restriktioner på erhvervets produktionsmuligheder,« lyder det fra Martin Merrild.
L&F har samtidig sendt et grundigt høringssvar i forhold til ændringen af gødningsloven til Fødevareministeriet. 

Emneord l&f

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.