Lige om lidt må du destruere efterafgrøder - men bør du?
Ugen på Spidsen: Du får større eftervirkning og mindre N-udvaskning, hvis du lader efterafgrøder på sandjord stå til foråret. Men på lerjord kan det være en fordel at destruere efterafgrøderne nu, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus.

Efterafgrøderne står stadig så flot derude. Og det synes næsten synd at nedmulde eller nedpløje dem allerede nu.

Ikke desto mindre er det lige om lidt, den officielle frist for destruktion af MFO-, pligtige, målrettede- og husdyrefterafgrøder er. Nemlig på lørdag - 3. november - hvilket er 14 dage senere end normalt.

Herefter kan man frit destruere sine efterafgrøder. Ja, altså lige bortset fra efterafgrøder i majs, som først må destrueres fra 1. marts.

Men er det nu også klogt at destruere efterafgrøderne i efteråret på alle jordtyper?

Nej, det er det ikke altid. Det afhænger både af jordtype, lokalitet, og hvilke efterafgrødearter, man har sået.

Jo større vinternedbøren er, jo større er afstrømningen af vand og dermed nitratkvælstof fra jorden. Afstrømningen og udvaskningen af kvælstof er tilsvarende også større, jo mere sandet jorden er.

Sandjord kontra lerjord

Så selvom det altså er tilladt, anbefaler Seges, at man ved høj risiko for udvaskning - på sandjorde i nedbørsrige områder - venter med at pløje/nedmulde efterafgrøderne indtil foråret. Her får man nemlig en større eftervirkning af kvælstof til gavn for afgrøden og en mindre kvælstofudvaskning.

Til gengæld kan man med lavere risiko for udvaskning - på lerjorde i nedbørsfattige områder - med fordel destruere efterafgrøderne nu i efteråret. Det gælder også for ikke-vinterfaste arter som især honningurt og gul sennep, fordi nedpløjning/nedmuldning fremmer frigørelse af kvælstof fra efterafgrøden.

På lerjord får man nemlig en større eftervirkning af kvælstof end ved nedpløjning om foråret. Det gælder især for efterafgrøder af græs. Effekten på udvaskningen er den samme.

Nedbørsrige områder med lerjord

Ved nedpløjning om foråret på lerjord i nedbørsrige områder (Jylland, bortset fra Djursland) får man samme eftervirkning ved pløjning eller nedmuldning efterår og forår, men større effekt på udvaskningen ved nedpløjning om foråret.

Så hvis man her har gode erfaringer med at lave et godt såbed efter forårspløjning, så bør man foretrække det, anbefaler Seges.

Jordbearbejdning af sandjord efterår

Normalt må man ellers ikke jordbearbejde sandjord (JB 1-4) før efter 1. februar, hvis der skal være en vårafgrøde på arealet.

Men sjovt nok gælder denne regel altså ikke, når der er efterafgrøder på arealet. Så man man gerne både pløje eller på anden måde nedmulde dem efter 3. november - uanset jordtype.

Men det anbefales altså ikke.

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus. 

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.