Lovende forsøg med integreret bekæmpelse af jordlopper i raps

Britisk projekt med undersøgelse af ipm-strategier mod jordlopper i vinterraps har foreløbige konklusioner fra tre af forsøgene.

En ipm-strategi mod jordlopper i vinterraps bliver undersøgt i engelske forsøg, og der er flere lovende resultater.

I projektets første år er der udført 19 separate forsøg, og de første resultater er indkommet fra tre forsøg, nemlig valg af sådato, dyrkning af ledsageafgrøder samt tilførsel af biogasgødning. Det skriver netmediet Farmers Weekly.

Det skal naturligvis understreges, at forsøgene er udført i Storbritannien, og at resultater derfor ikke uden videre kan overføres til danske forhold. 

Hovedkonklusionerne er følgende.

Sådato: I tidligt sået vinterraps blev der registreret et højere antal jordloppe-larver i efteråret og det følgende forår. Om det er en gangbar model at anvende, skal dog bekræftes af yderligere forsøg.

Ledsageafgrøder: I forsøg blev vinterrapsen sået med en eller flere ledsageafgrøder i form af boghvede, boghvede + egyptisk kløver eller boghhvede + egyptisk kløver + alm. bukkehorn. Med dyrkning af en ledsageafgrøder blev antal voksne lopper reduceret med 49 procent og afgrødeskaden blev reduceret med 61 procent. Sammehængen skal bekræftes af yderligere forsøg.

Biogasgødning: Gødningen blev tilført såbedet eller senere ved flyvning af jordlopper. Tilførsel til såbedet øgede etableringen med op til 51 procent. Den sene tilførsel af biogødning ved flyvning reducerede afgrødeskaderne fra jordlopper med 18 procent. Sidstnævnte effekt kan skyldes, at biogødningen dækker over lugten af rapsafgrøden eller simpelt hen skræmmer jordlopperne væk.

I forsøgene undersøges også effekten på jordlopper i raps af stublængde, sortsvalg og jordbearbejdning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.