Lys bladplet kan give betydelige tab

Lys bladplet trives i milde vintre. Udfordringen er at opdage de marker, som i visse år får betydelige angreb.

Lys bladplet trives bedst i milde vintre og ved fugtige forhold både efterår, vinter og forår. Derfor kunne der findes angreb af lys bladplet i mange vinterrapsmarker sidste vinter.

»Heldigvis hæmmede det tørre vejr i foråret udviklingen. Derfor kostede lys bladplet generelt ikke store udbyttetab i sidste vækstsæson«, fortalte Ghita Cordsen Nielsen i sit webinar på ’Planter i Fokus’.

Gennem de seneste års forsøg har der da også kun været betydelige merudbytter for bekæmpelse af lys bladplet i 2016 og 2020.

I 2016 blev der opnået nettomerudbytter på henholdsvis 1,3 og 2,8 hkg pr. hektar ved tidlig bekæmpelse af lysbladplet med 0,5 liter Folicur Xpert pr. hektar.

I de fleste af forsøgene fra 2020 blev der ikke opnået sikre merudbytter for en tidlig bekæmpelse, bl.a. fordi der ikke var angreb, eller fordi angrebene var svage. I to forsøg blev der dog opnået sikre nettomerudbytter på 2,8 hkg pr. hektar for en tidlig bekæmpelse.

Danske anbefalinger

I Danmark mangler vi ifølge Ghita Cordsen Nielsen observationsparceller, hvor rapssorternes angreb af sygdomme kan bedømmes.

Det har vi i korn, men det har forædlerne af rapssorterne hidtil ikke ønsket at finansiere i raps. Bedømmelser af angreb af lys bladplet i sortsforsøg i 2020 viste relativt store sortsforskelle i modtagelighed.

Anbefalingen for lys bladplet er derfor:

  • Følg udviklingen af lys bladplet i registreringsnettet fra ca. 1. marts.
  • Hold øje med angreb, især i modtagelige sorter. Vælg mindre modtagelige sorter.
  • Tidlige angreb bekæmpes ved fem pct. angrebne planter. Ved afsluttet strækning er tærsklen 20 pct. planter med tydelige symptomer.
  • Kun Folicur Xpert og Prosaro er godkendt tidligt (st. 31-69, begyndende strækning til afsluttet blomstring). Prosaro må kun anvendes, hvis der er angreb af andre svampesygdomme.
  • Hvis der er angreb af lys bladplet under blomstring, vælges løsninger mod knoldbægersvamp, der samtidig har god effekt på lys bladplet. Det vil sige løsninger med Folicur Xpert, Prosaro, Orius Max, Pictor Active, Propulse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.