Mål plantens P-status i marken med håndholdt måler

Det har været svært at få pålidelige målinger, når plantetilgængeligheden af fosfor i jord skal bestemmes. Men en ny metode udviklet på Københavns Universitet afslører plantens aktuelle P-status ved at måle direkte på planten vha. fluorescens-spektroskopi. Det gør det muligt at optimere brug af fosforgødning og sikre en mere bæredygtig udnyttelse af næringsstoffet. Den nye metode præsenteres på Plantekongressen i januar.

Jordens totale indhold af fosfor repræsenterer langtfra den plantetilgængelige andel af næringsstoffet. Blandt andet fordi det ofte er kemisk bundet, og er meget immobilt i jorden. Det betyder, at de klassiske jordanalyser er meget usikre at bruge, når man skal bestemme det plantetilgængelige fosfor i jorden.

Ny P-målemetode er udviklet

En ny målemetode, udviklet på Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, bestemmer det bioaktive fosforindhold direkte i planten ved at måle fluorescerende lys fra plantens pigment, klorofyl. Og det betyder, at landmænd og konsulenter kan vurdere behovet for tilførsel af fosforgødning meget mere præcist end hidtil.

”Vi har fundet ud af, at specifikke ændringer i fluorescenssignalet korrelerer med den mængde fosfor, der aktivt tager del i plantens fotosyntese. I de seneste to år har vi arbejdet på forståelsen af de biokemiske mekanismer, der ligger bag disse målinger. Og netop den forståelse vil jeg præsentere på plantekongressen,” fortæller ph.d.-studerende Andreas Carstensen fra Københavns Universitet.

Sådan virker det

Målingen baseres på klorofyl af fluorescens, der afspejler effektiviteten af elektronoverførslen i fotosyntesen.
Da fosfor bruges i sammensætning af energimolekylet ATP, mindskes dannelsen af dette molekyle ved lav P-tilgængelighed.

Det hæmmer ultimativt den kaskade af processer, der er involveret i elektronoverførslen fra fotosystem II til fotosystem I - som er en vigtig del af fotosyntesen.

Systemet er meget følsomt og dynamisk. Og ved at analysere planters unikke fluorescens-mønster har forskerne udviklet en matematisk model, som kan estimere hver enkelt plantes aktuelle fosforindhold.

Håndholdt fluorescens-måler

På baggrund af denne model er der udviklet en håndholdt fluorescens-måler, så målingerne kan foretages og tolkes direkte i marken.

Det sker ved, at målingerne sendes direkte til en smartphone. Og via en nyudviklet app bliver fluorescens-spektrene analyseret og præsenteret i en letforståelig grafisk tolkning.

Ved hjælp af målingerne kan man optimere strategien for tildeling af gødning, så overdosering undgås. Det gavner både økonomi og miljø.

På Plantekongressen kan du få forklaringen på princippet bag den nye målemetode. Og høre hvordan den kan bruges i praksis af Andreas Carstensen. Lige inden vil fosfortilstanden i dansk landbrug blive introduceret af chefkonsulent Leif Knudsen fra Seges.

Læs mere på www.plantekongres.dk.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.