Betalt indhold af Syngenta

Majs: Ny højtydende sort og to sikre klassikere

Der skal både være plads til sikre og velkendte klassikere og en helt ny sort, når næste års majssorter skal bestilles.

Vælg tre af de adskillige majssorter, der er i handlen.

Sådan lyder opgaven i al sin enkelthed, når majssorterne til næste års produktion af grovfoder skal vælges.

Samtidig er det vigtigt, at du vælger sorter ud fra, hvor i landet de skal dyrkes, så de har egenskaber, der giver maksimal dyrkningssikkerhed og højt økonomisk resultat.


"Det vigtigste er, at du vælger og satser på sorter, som kan nå at modne i det område, hvor du bor. Alle andre hensyn kommer i anden række", siger salgskonsulent Mogens Steenholt Mogensen, Syngenta.

”Når det så er sagt, så anbefaler jeg, at du skal passe på med at vælge sorter ud fra bare et enkelt års forsøg. Desuden skal du heller ikke kun vælge sorter ud fra, at du har kolde marker overalt på bedriften, hvis flere års erfaringer viser at nogle marker hører til i den lunere ende.”

”Til de lunere marker, skal du vælge sorter med større udbyttepotentiale, høj fordøjelighed af cellevægge og en fornuftig tørstofprocent. Og du skal huske på, at stængel og blade udgør to tredjedele af majsensilagen, som er det egentlige grovfoder: Derfor er en høj fordøjelighed tæt forbundet med en bedre mælkeydelse - især hvor der fordres med meget majs”, siger han.

Den sikre og velkendte

Som den grundlæggende og sikre sort peger han på den velafprøvede kending Milkytop. Sorten har været i handlen i fire år, og den har vist sig at levere både stabile og høje udbytter på marker helt fra Himmerland og sydpå samt på Fyn og Øerne.


”Milkytop er topsorten. Den har præsteret over en årrække. Også i vanskelige år. Den har et særdeles højt udbyttepotentiale, og den når en tørstofprocent på over 30 i de områder”, siger Mogens Steenholt Mogensen, der anbefaler at så den på marker så langt mod nord som til Limfjorden.

Sorten en middel-tidlig stay-green-type. Den har både højt udbytte og høj kvalitet med sig. Desuden har den en god balance mellem stivelse, energi og fordøjelige cellevægge, og den egner sig til fodring med store rationer majsensilage. Samtidig er sorten meget resistent overfor sygdomme som bladplet og øjeplet.

I de seneste fem års Landsforsøg har Milkytop leveret et udbytte på forholdstal 104 i afgrødeenheder i gennemsnit pr. hektar i forhold til måleblandingen. Både på varme og kolde lokaliteter har tallet været 104. Selv i et mindre godt majsår som i år, gav Milkytop et forholdstal i afgrødeenheder på 101 på varme jorde og 102 på kolde jorde.

Sorten har leveret 139,2 afgrødeenheder i gennemsnit i de seneste fem års Landsforsøg. På varm jord har den givet 146 afgrødeenheder, og på kold jord har den givet 127,8.

På grund af det høje tørstofudbytte er sorten desuden velegnet, hvis majsen skal leveres til biogasanlæg.

Sorten der egner sig til hele landet

Som en sort der egner sig til dyrkning over hele landet, peger Mogens Steenholt Mogensen på Nordicstar. Sorten er en middeltidlig stay-green-type, og selv om jorden er kølig, vokser den sig oftest færdig og opnår en god kvalitet med et tørstofindhold på over 30 procent.

I de seneste fire års Landsforsøg har Nordicstar leveret et udbytte på 98 i gennemsnit pr. hektar i forhold til målesorten. På varme lokaliteter har udbyttet været på 99, og på de kolde har det været 98. Med Nordicstar opnås netop en kombination af et fornuftigt højt udbytte og en god kvalitet med højt energiindhold.

Den har leveret 128 afgrødeenheder i gennemsnit i de seneste fire års Landsforsøg. På varm jord har den givet 136 afgrødeenheder og på kold jord 117.

Samtidig er Nordicstar en særdeles sund sort, og den har et højt indhold af stivelse og en god fordøjelighed af cellevægge, som gør den egnet til fordring med store andele majs i foderrationen.

 

Særligt interessant er Nordicstar for de landmænd, der ønsker en middeltidlig sort uden at gå på kompromis med fordøjelighed, kvalitet og udbytte i balance - også i områder som Jylland nord for Limfjorden.

 

”I år så vi, at den eksempelvis nåede at vokse sig færdig i Landsforsøgene så langt mod nord som i Vrå med en tørstofprocent på 30,9 og stivelsesudbytte på 102. I de samme forsøg opnåede de allertidligste sorter faktisk for høje tørstofprocenter, og det kan give udfordringer med lagerstabiliteten i stakken”, siger Mogens Steenholt Mogensen.


”Med Big Bags bliver det lettere at fylde såmaskinerne i en travl tid, og samtidig føler vi at det er et rigtigt skridt i forhold til strukturudviklingen mod større og større kvægbrug”, siger Mogens Steenholt Mogensen.


 

Nyheden med det store udbyttepotentiale

Vil du have fingeren på pulsen og har lyst til at prøve en ny sort til høst 2018, så er Skandik et oplagt valg. Den er en helt ny og særdeles højtydende sort af stay-green-typen. Skandik er en middel-sen sort af bedste kvalitet med højt indhold af stivelse og samlet energiindhold.

”På lune lokaliteter giver Skandik absolut topresultater hvad angår udbytte og kvalitet - og dermed den bedste økonomi på bundlinjen. Samtidig når den fint et tørstofindhold på over 30 procent”, siger Mogens Steenholt Mogensen.

Han anbefaler, at Skandik sås i Midtjylland og mod syd samt på øerne. Og længere mod nord, kan den sås i gode kystnære majsområder.

”Foreløbig har den været afprøvet i Landsforsøgene to år. På de lune lokaliteter har den leveret nogle af de højeste udbytter, der er opnået”, siger Mogens Steenholt Mogensen.

I 2016 og 2017 gav den i gennemsnit et udbytte i forhold til måleblandingen på 103 og 100. På de varme lokaliteter var tallene 105 og 102, og på de kolde leverede den 101 og 97.

Ligesom Milkytop egner Skandik sig også godt til biogasproduktion.

Forhandlere

Sorterne Nordicstar og Skandik forhandles af alle i DLA gruppen. Milkytop forhandles af DLG.

Faktaboks

Som noget nyt tilbyder Syngenta at levere to af de mest populære sorter i Big Bags. Det er Milkytop og Nordicstar, der sælges i Big bags i en begrænset periode.

Storsækkene indeholder 20 units, der svarer til én mio. frø og rækker til såning af 10 hektar.

En Big bag vejer cirka 250 til 300 kg.

Emneord Syngenta, majssort, sponsoreret

Betalt indhold af Syngenta

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.