Manual skal give flere viber på markerne
Naturvenlige landmænd skal bremse vibernes tilbagegang. Manual fra ornitologer giver gode råd til landmændene.

Den danske bestand af viber er faldet fra 100.000-150.000 til under 20.000 ynglepar siden 1950. For at bremse vibebestandens frie fald har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) udarbejdet en manual til et mere vibevenligt landskab.

»Håbet er, at naturvenlige landmænd vil give viben en håndsrækning,« skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

Ugæstfrit for viber

Manualen til flere viber på markerne er udarbejdet af ornitologen Niels Andersen, Svendborg, for DOF.

Han beklager udviklingen, der har reduceret vibestanden voldsomt.

»Danmark er blevet ugæstfrit set fra en vibes vinkel. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, vil jeg give det dyrkede danske land bundkarakteren 1 som levested for viber. For 100 år siden høstede det danske bondeland et 10-tal for sin venlighed over for viben«, siger Niels Andersen.

Rådene kort fortalt

Vibemanualen indeholder en konkret brugsanvisning til landmænd, som vil gøre en indsats som værter for viber.

Rådene er kort fortalt:

1. Lad vårafgrøder indgå i sædskiftet – gerne op ad enge.

2. Kør uden om rederne

3. Afmærk reder med flag 10 skridt fra selve reden.

4. Udfør forårets jordbehandling pløjning, harvning, såning og tromling i ét hug, så undgår man, at viben skal lægge knuste kuld om flere gange

5. Lav »lærkepletter« eller »lærkelommer« ved at løfte såmaskinen nogle få meter under såningen.

6. Lad »vibelavninger«, (fugtige lavninger af vital betydning for vibens unger), være urørte af dræning og pløjning.

Læs hele manualen

Du kan læse hele DOF’s vibemanual på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

dof.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.