Markedskommentar: Sojapris ventes stabil
Her er DLGs Markedsorientering for soja.

Af råvarechef Jesper Westmark Andersen, DLG

USA
USDA offentliggjorde i aftes deres månedlige udbud/efterspørgselsrapport. Rapporten var uden overraskelser. Crush blev reduceret med 10 mio. bushels til 1.870 mio bushels og alt andet forblev uforandret. Carry vokser med 10 mio. bushels til 460 mio. bushels, hvilket er en komfortabel lagersituation.

Vi er tæt på, at eksporten vil blive ramt af den store produktion, som pt. bliver høstet i Brasilien og høsten fra Argentina, der går i gang i slutningen af marts og starten af april. Det er forventet og betyder, at mængderne, der bliver eksporteret ud af USA, vil blive reduceret.

31. marts kommer USDA med det første estimat for de såede arealer for den kommende høst og lagre pr. 1. marts. Det vil være den første indikation om, hvordan USDA forventer, at landbruget vil fordele arealerne mellem afgrøderne. På nuværende tidspunkt forventer vi en lille reduktion i arealet for sojabønner. Ligeledes vil lagertallene give os en indikation på det faktiske forbrug, og om høstens størrelse er korrekt estimeret.

Fokus vil i løbet af den kommende måned skifte fra Sydamerika til USA mht. såningen af den kommende afgrøde. Det vil give øget fokus på 'subsoil', vejr og forventninger til vejret og dermed også mulighed for øget volatilitet. 

Børsen i Chicago har de seneste uger stabiliseret sig, og vi har set en mindre prisstigning.

Sydamerika
Høsten er godt i gang i Brasilien, og der er høstet mellem 50 og 55 procent af arealet. Forholdende har været meget favorable for landbruget, og ligeledes ser logistikken til afskibningshavnen ud til at forløbe uden nævneværdige problemer. Der er pt. varslet en transportstrejke for den kommende weekend, hvilket måske kan give nogle mindre problemer.

Line-up i havnene er rekord store med 12,5 mio. ton, der pt venter på at blive lastet. Det er dog værd at bemærke, at ventetiderne den sidste måned ikke er vokset, men ligger stabilt på 45-47 dage i Paranagua og omkring 27-28 dage i Santos. Det betyder, at kapaciteten i havnene er øget samtidig med, at der er kommet nye afskibningsfaciliteter i andre havne og dermed en generel stigning i kapacitet og effektivitet.

Den brasilianske REAL er styrket kraftigt de seneste par måneder og handler p.t omkring 3,69 over for USD. Det betyder, at landbruget får lavere priser i lokalvaluta/REAL og dermed også et mindre incitament fra landbruget til at sælge yderligere afgrøder på de nuværende niveauer.

USDA forventer fortsat en produktion på 100 mio. ton for Brasilien.

Jyske Markets: Sojapris stiger efter tørke piller tons af markerne Mandag 11. januar 2016 · 09:59

I Argentina har afgrøderne fortsat meget favorable forhold, og USDA holder ligeledes produktionen uforandret på 58,5 mio. ton. På nuværende tidspunkt forventer vi, at høsten er cirka 14 dage senere end normalt på grund af den megen nedbør, der er faldet.

PESOEN har de seneste dage styrket sig og handler til 15,35 mod USD. De laveste niveau for PESOEN har i denne omgang været 15,95 mod USD.

Vi har set en stigning i FOB-niveauet for april og maj, hvilket er et udtryk for forventninger til senere høst, og at crusherne har solgt pæne mængder. Ligeledes virker det som om, at handelshusene er short og skal købe mængder af såvel sojabønner som sojaskrå for at opfylde deres forpligtelser.

Landbruget har fået ryddet godt op i deres lagre, og på nuværende tidspunkt kun solgt 10% af deres sojabønner. Så spørgsmålet er, hvordan landbruget vælger at markedsføre deres afgrøder de kommende måneder.

Kina
USDA opjusterede importen med 1,5 mio. ton til 82,0 mio. ton for den kommende sæson. Markedets forventninger ligger på mellem 83,0 og 85,0 mio. ton.

Europa
Markedet er godt forsynet, og der ser ikke ud til at være nogle problemer med forsyningen den kommende måned. 

Forventninger
På de nuværende prisniveauer er der store beholdninger og mange positive forventninger indkalkuleret. Vi er på et tidspunkt af året, hvor vi de kommende måneder kommer til at se mere usikkerhed som følge af forventninger til vejret i USA. Vi har i år ikke haft nogle forsinkelser ud af Sydamerika, men det betyder ikke, at de ikke kan opstå. Vi forventer derfor en stabilisering af priserne omkring de nuværende niveauer i USD. Priserne i danske kroner vil blive påvirket i forhold til USD-DKK kursudviklingen.

En stor høst i USA vil sandsynligvis give mulighed for yderligere fald på vinter- og sommer-2017-terminer.

Vi anbefaler 100 procent afdækning for sommer 2016 og delvis afdækning på efterår/vinter og sommer-2017-terminer.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.