Mens du venter på høst: Gør livet surt for ukrudtet i ny sæson
For hver mark noteres de arter, som ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. Indtegn dem eventuelt på et kort eller registrerer med f.eks. Farm Tracking eller Næsgaard Mobile.

Af Lars Skovbæk Jensen, planteavlskonsulent, Agrovi

Nu, hvor sommeren er over os, er det også tid til at få registreret det ukrudt, der ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. 

De besværlige arter som f.eks. tidsler og gråbynker samt kvik og andre ukrudtsgræsser står nu over afgrøden og er lette at finde. Enkelte steder ses også kamille, kornblomst eller valmue, som er sluppet igennem ukrudtsbekæmpelsen.

Benyt derfor tiden til en tur i marken, og få registreret det ukrudt, der ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. Dette kan fint kombineres med kontrol for flyvehavre, og man kan samtidig glæde sig over de flotte afgrøder, der står rigtig mange steder.

For hver mark noteres de arter, som ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. De kan også indtegnes på et kort eller registreres elektronisk med f.eks. Farm Tracking eller Næsgaard Mobile.

Rodukrudt som kvik, gråbynker og tidsler optræder ofte i afgrænsede områder, og man kan derfor ofte nøjes med pletbehandling. I foderkorn kan de bekæmpes med glyphosat før høst. På arealer med maltbyg, fremavlskorn og brødkorn må ikke anvendes glyphosat før høst, så her kan en stubbekæmpelse tre-fire uger efter høst være aktuel.

Vårsæd og sen såning

Sædskifter med stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning betyder, at græsukrudt mange steder udgør et stigende problem.

Dyrkning af vårsæd mindsker frøsætningen i de fleste græsser. Udsættelse af såtidspunktet for vintersæd giver mindre fremspiring af ukrudt, og er ikke mindst effektivt ved store græsukrudtsproblemer.

Lad stubben ligge urørt i så lang tid som muligt, det giver den største dødelighed for de fleste ukrudtsfrø. Gold hejre er en undtagelse hvor en øverlig jordbearbejdning får frøene til at spire.

Begræns spredningen af ukrudt

Maskinerne spreder ukrudt, ikke bare inden for marken, men også over lange afstande. Mejetærskere og halmpressere er de værste, de bidrager til at græsukrudtsfrø og andre besværlige ukrudtsarter bliver spredt til nye arealer. Husk derfor grundig rengøring af maskiner efter du har kørt i en inficeret mark.

Vær især opmærksom på arealer, hvor der er opstået herbicidresistens hos ital. rajgræs, agerrævehale eller vindaks, i vintersæds og frømarker, hvor der er væselhale, samt på majsarealer med hanespore og grøn skærmaks.

Effektiv bekæmpelse af besværlige arter kræver en ofte en flerårig indsats, hvor både sædskifte og kemivalg og dyrkningsstrategi skal optimeres. 
 

Faktaboks

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen

  • Registrer dit ukrudt og lav et ukrudtskort
  • Begræns spredning af ukrudtsfrø med mejetærskere og halmpressere
  • Vær især opmærksom i vintersæd og frøgræs, hvor der er væselhale
  • Hvor der er herbicidresistens hos Ital. Rajgræs, agerrævehale og vindaks
  • Majsarealer med hanespore og grøn skærmaks
  • Forebyg opformering af ukrudtsfrø. Lad stubben ligge urørt længst muligt efter høst. Udsæt såning af vintersæd og vælg vårsæd ved store problemer med græsukrudt.
  • Lav en strategi for ukrudtsbekæmpelse sammen med din planteavlskonsulent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.