Mere kvælstof på vej til humusjorde

Nye regler i høring: Normudvalget har indstillet, at vårsæd på humusjorde må få 25 kg N mere i planperioden 2020-2021. "Glædelig nyhed men ærgerligt, at ændringen igen sker i 11. time", lyder det fra konsulent.

Kvælstofnormerne for de såkaldte JB 11-jorde - humusjorde - bliver igen justeret. 

Konkret er der tale om, at normerne for vårkorn bliver opjusteret med 25 kilo N pr. hektar for planperioden 2020-2021, det vil sige fra 1. august 2020.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en nyhed om en række 'mindre ændringer af gødningsreglerne for planperioden 2020-2021', som er sendt i høring frem til 26. februar.

Først stramninger

Netop i år træder en række gødnings-stramninger ellers i kraft, bl.a. på humusjorde, hvor kvælstofkvoten er reduceret med 50 kg N pr. hektar. Det så ud til at ville ramme flere landmænd hårdt.

Men nu er der altså udsigt til ny justering af reglerne for humusjorde, skriver Landbrugsstyrelsen.

"Normudvalget har indstillet en justering af kvælstofnormerne på jordbundstype 11. Dette medfører en opjustering af normerne på 25 kg N/ha for vårkorn for planperioden 2020/2021. Baggrunden er en yderligere gennemgang af det faglige grundlag for fastsættelse af økonomisk optimale normer på jordbundstype 11", skriver styrelsen.

Markplaner skal ændres

I Landbrugsrådgivning Syd vækker nyheden blandede følelser hos planteavlskonsulent Søren B. Wind.

"Det er sådan set en glædelig nyhed og den er fagligt velbegrundet", understreger han.

"Det, der bare er træls er, at nu skal jeg og mine kolleger ind og lave en masse markplaner om, hvor vi har taget den nye kvotereduktion med. Nu skal jeg ind og lave dem alle sammen om og fortælle det til landmændene", siger han.

"Det tager vores tid og det er en stor frustration med de tilbagevendende ændringer i 11. time - og det betyder, at vi får endnu sværere ved at få landmændene ind tidligt".

Savner respekt

"Jeg ville ønske, der var større respekt for vores planlægning. Fra 1. november kører vi konsulenter for fulde omdrejninger med at lave mark- og gødningsplaner - ellers kan vi ikke nå at det hele færdig til landmændene kører den sidste gødning ud hen på foråret", siger Søren B. Wind.

Fristen for høringssvar er 26. februar kl. 12.00.

Faktaboks

Gødskningsbekendtgørelse ændres

  • Den nye gødningsbekendtgørelse, der er i høring indeholder en række 'mindre ændringer af gødskningsreglerne for planperioden 2020-2021. Blandt andet opjusteres normerne for vårkorn dyrket på JB11 jorde.
  • Nye tal for protein og fosfor fra høsten 2020. Ændringsbekendtgørelsen udsteder opdaterede tal for indhold af råprotein og fosfor i korn fra høsten 2020, som skal anvendes i forbindelse med foderkorrektioner (den såkaldte type 2 korrektion). Dermed er det fortsat muligt at anvende de værdier, der rent faktisk indgår i det, dyrene fodres med, for at beregne de mest korrekte korrektioner. Korrektionen giver mulighed for at nedjustere mængden af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen i gødningsregnskabet, hvis man kan dokumentere en mere effektiv produktion ud fra de faktiske produktionsforhold og særligt gennem en mere effektiv fodring.  Høsten og dermed også høstværdierne var ikke i hus, da gødskningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. august 2020, men udstedes nu med denne ændringsbekendtgørelse. Ændringen medfører en forenkling for landmænd, der har svin eller fjerkræ, da de nu i højere grad kan anvende deres eksisterende foderplaner til dokumentation for foderkorrektionen.
  • Ændringer vedrørende indberetninger og korrektioner for mink. Som følge af aflivningen af minkbesætninger i Danmark i efteråret 2020, har styrelsen lavet ændringer, som tager højde for sæsonmæssige udsving i kvælstof- og fosforproduktionen. Det betyder, at hvis man er minkavler og allerede har indberettet sit gødningsregnskab, men ikke har taget højde for dette, skal man indsende gødningsregnskabet igen. Styrelsen har desuden nedsat dokumentationsperioden for type-2 korrektioner for kødædende pelsdyr.
  • Mindre justeringer. Landbrugsstyrelsen  har lavet en opdatering af levende vægt ved slagtning i type 1 korrektionsformlerne for slagtefjerkræ. I bekendtgørelsen fra 1. august 2020 var en forøgelse af levende vægt ikke blevet konsekvensrettet i de korrektionsformler, der anvendes, når slagtevægten afviger fra standarden. Dette er nu rettet i ændringsbekendtgørelsen. Det betyder, at merproduktionen af kvælstof og fosfor er lavere end angivet i hovedbekendtgørelsen. 
  • Yderligere er der mindre justeringer af afgrødetabellen, så afgrødekoderne stemmer overens med Fællesskemaet 2021.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.